Zasadala Rada seniorov. O čom sa hovorilo?

Rada bude zasadať trikrát v roku. Jej cieľom je ochrana práv seniorov a zlepšovanie ich životných potrieb.

zdroj: nitra.sk

Nový poradný orgán primátora, ktorý bol schválený na septembrovom mestskom zastupiteľstve, mal pred časom prvé stretnutie. Primátor mesta Marek Hattas privítal členov rady a slávnostne odovzdal dekréty o členstve. Zasadnutie pokračovalo voľbou vedúcich funkcií.

Do pozície predsedníčky bola primátorom menovaná mestská poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová.

Do funkcie podpredsedu rady bol tajným hlasovaním členov zvolený Anton Chudík, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska, mestskej organizácie č. 1. „V Nitre máme dvanásť mestských organizácií, naším problémom je, že nie sme právnické subjekty. Veľmi rozdielna je materiálová základňa jednotlivých organizácií, vybavenie počítačom, či miestností na stretávanie sa seniorov,“ hovorí Anton Chudík.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Práve stretnutia seniorov a ich koordinácia bude jednou z tém, ktorými sa rada chce zaoberať. „Predmetom prvého stretnutia by mala byť analýza využitia mestských priestorov pre seniorské organizácie, a teda návrh na nejakú podporu alebo pomoc pri využívaní tých priestorov, a súčasne zosúladenie aktivít seniorských organizácií,“ povedala Anna Laurinec Šmehilová, ktorá je zároveň predsedníčkou komisie mestského zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia. Podľa nej k aktivitám rady bude patriť vytváranie časových harmonogramov seniorských organizácií v meste, aby sa nekryli niektoré ich aktivity.

Predmetom stretnutia bolo tiež informovanie o zmenách v úhradách za konkrétne sociálne služby, ako je zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, sociálne služby v jedálni alebo v dennom centre či požičiavanie pomôcok.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Rada sa uzniesla, že šírenie informácií o spomínaných kompenzačných pomôckach, bude zabezpečené prostredníctvom letákov a Radničných novín.

„Ja som súčasne navrhla aj systém informovania medzi seniormi prostredníctvom sms správ, ktorými mesto Nitra zabezpečuje informovanie našich obyvateľov,“ dodala Šmehilová, ktorá vyzvala všetkých členov, aby predložili návrhy, ktorými by sa chceli, ako seniorská populácia zaoberať alebo v čom im vie mesto, v rámci svojich kompetencií pomôcť. Rada požiadala Mestský úrad a príslušné odbory o podklady na ďalšie rokovania, prostredníctvom ktorých prípadne zaujme odporúčacie uznesenia smerom k primátorovi mesta.

Rada seniorov bude zasadať trikrát v roku. Ďalšie stretnutie je plánované na február 2020. „Verím, že sa nám podarí naštartovať činnosť rad spôsobom, aby sme mohli spoločnými silami posúvať seniorskú problematiku ďalej,“ vyjadrila sa predsedníčka rady.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password