Zariadenia sociálnych služieb plošne testujú zamestnancov aj klientov

Nitriansky kraj zíslal tisíce rýchlotestov a začal s plošným testovaním.

Kraj získal viac ako 10 tisíc rýchlotestov zo skladu štátnych hmotných rezerv. Vyšší územný celok by mal kazetové testy na prítomnosť protilátok proti COVID-19 distribuovať na základe počtu zamestnancov a prijímateľov zariadenia sociálnych služieb. Testy mali podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostať tí poskytovatelia, ktorí nahlásili sestru z vlastného personálu, ktorá bude testovanie vykonávať. Rýchlotesty v NSK už mali byť prerozdelené, aktuálne prebieha ich postupná distribúcia do jednotlivých zariadení v pôsobnosti kraja a tiež verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na území NSK. „Plošné testovanie koordinuje odbor sociálnych vecí Uradu NSK a lekár NSK,“ povedala pre portál Teraz.sk hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.

„Poskytovateľ na dennej báze reportuje výsledky testovania cez online formulár,“ uvádza MPSVaR.

Aj Nitriansky samosprávy kraj denne výsledky odberov sumarizuje. Jednotlivé zariadenia zozbierané údaje elektronicky nahlasujú Ministerstvu zdravotníctva SR a príslušnému RÚVZ za účelom hodnotenia epidemiologickej situácie. Čísla z celého Slovenska sú následne vyhodnocované. Existuje predpoklad, že po ukončení plošného testovania ministerstvo výsledky oznámi aj verejnosti.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password