Zapojte sa do dotazníka o cestovnom ruchu. Určený je pre obyvateľov aj návštevníkov mesta

Získané informácie pomôžu vytvoriť obraz o lokálnej kultúre a cestovnom ruchu, a to najmä v súčasnom nie ľahkom období.

foto ilustračné (zdroj: Nitriansky hlásnik)

Kultúrny cestovný ruch so sebou prináša nejeden problém. K ich riešeniu a porozumeniu má prispieť dotazník, ten je určený pre obyvateľov Nitry, ale aj turistov a zahraničných turistov. Dotazník patrí k projektu SPOT a participuje na ňom mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitriansky samosprávny kraj a ďalšie subjekty.

Medzinárodný projekt je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020.

„Konzorcium projektu pozostáva z partnerov z 15 rôznych krajín a prvým krokom projektu je prieskum názorov obyvateľov, turistov a firiem (podnikov) cestovného ruchu v konkrétnych prípadových štúdiách v týchto krajinách,“ informuje Nitrianska radnica.

foto: Nitriansky hlásnik

Vyplnením dotazníka pomôžete hľadať príležitosti a navrhnúť spôsoby, ako môžu miestni obyvatelia nielen ťažiť z lokálnej kultúry, ale aj ju chrániť pred nadmerným tlakom cestovného ruchu.

Zároveň je cieľom, čo najlepšie reagovať na zmeny, ktoré priniesla koronakríza.

V dotazníku odpoviete napríklad na to, akú profesiu vykonávate, aké kultúrne aktivity, resp. lokality v meste považujete za najdôležitejšie, či sa ľahko cestuje do okolia mesta, aký vplyv má nárast kultúrneho cestovného ruchu na infraštruktúru, pracovné miesta či kvalitu života v Nitre, prípadne či vás situácie spojené s cestovných ruchom nejakým spôsobom obťažujú.

zdroj: Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

Z odkazov nižšie si vyberte dotazník určený pre vás, alebo o ňom informujte svoje okolie.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password