Tieto dátumy treba vedieť: Zápisné pre nadchádzajúci rok a koniec školského roka

Zmeny pre prebiehajúcu pandémiu zasiahli aj školstvo.

Ministerstvo školstva z bezpečnostných opatrení pozatváralo všetky vzdelávacie inštitúcie a svojich žiakov sa snažia doučovať na diaľku. Ako sami hovoria, v týchto dňoch bude spustený webový portál www.ucimenadialku.sk, „kde učitelia, žiaci, ale aj rodičia nájdu materiály na digitálne vzdelávanie,“ píše mesto Nitra. Školy budú zatvorené aj počas nasledujúcich dní, podľa slov ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga bude vyučovanie na školách prerušené do odvolania.

Pixabay

„Prvoradé je zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie,“ informuje mesto Nitra. Do škôl sa preto žiaci nevrátia, podľa odhadov, ani v apríli.

Z bezpečnostných dôvodov sa preto ruší Monitor 9 – testovanie žiakov. „Čo sa týka vyučovania na základných školách, tento školský rok sa neuskutoční Testovanie 9, známe pod pojmom ,monitor ʻ, ktorý robia deviataci a štvrtáci na osemročných gymnáziách,“ uvádza radnica. Prihlášky na stredné školy treba poslať, podľa vyhlásenia ministra Gröhling, do 15. mája. „Nie je potrebné potvrdenie lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,“ uvádza mesto.

Pixabay

Zápisy do základných škôl sa posúvajú, na druhú polovicu apríla – od 15. do 30. 4. 2020. Minister však zdôraznil, že zápisy by sa mali uskutočniť bez osobnej prítomnosti detí a za ideálnych okolností by mali prebehnúť vo väčšej miere elektronicky, aspoň tam, kde je to možné. Materské školy budú zapisovať deti v priebehu celého mája a znova najlepšie pomocou internetu – online.

Pixabay

Nech už vám vaše deti tvrdia čokoľvek tento školský rok by mal skončiť 30. júna, čiže dátum je stále bez zmeny, „Učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude posúvať do ďalšieho ročníka,“ dodáva mesto Nitra.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password