Zanedbané ihrisko za CVČ Domino má prejsť výraznou zmenou

Nevyužívané a zanedbané. To charakterizuje ihrisko za Centrom voľného času (CVČ) Domino v centre Nitry. Mesto má s priestorom, ktorý sa kedysi využíval na hádzanú, hokejbal a aktivity CVČ, nové plány.

O rekonštrukcii ihriska sa uvažuje už dlhú dobu, stavebné a ani búracie práce sa však nekonali. V minulosti neprešiel ani návrh s vybudovaním parkoviska.

V roku 2017 boli vypracované tri projekty riešenia bývalého športového priestoru. Dnes mesto v májových Radničných novinách uvádza, že štúdia podmienky úprav zrejme nespĺňala: „Po jej naštudovaní bol vedením mesta Nitra prijatý postup pre ďalšie rozhodovanie pri realizácii revitalizácie CVČ Domino“.

Dnes je ihrisko v havarijnom stave. Mesto tvrdí, že sa to čoskoro zmení.

„Momentálne je ihrisko uzavreté z dôvodu havarijnej situácie priestoru. Teda každé prípadné riešenie územia bude musieť začať likvidáciou stavby. Pôvodný odhad hovoril s nákladmi na likvidáciu vo výške cca 110 000€. Túto sumu nemáme zatiaľ krytú v rozpočte,“ vyjadril sa ešte v roku 2019 hovorca mesta Tomáš Holúbek. V súčasnosti boli, na základe rozhodnutia mestského parlamentu, schválené finančné prostriedky na sanáciu ihriska.

Radnica informuje, že sa začal spracovávať kocept opätovného využívania: „Projekt by mal byť rozdelený do niekoľkých etáp“.

Na prvú etapu, ktorá má byť realizovaná do konca aktuálneho roka, pôjde 20 tisíc eur. Vykoná sa asanácia staticky narušeného múru a zrealizujú sa úpravy do ulíc Chalupkova a Československej armády. Pred ďalšou etapou má byť ihrisko upravené tak, aby ho mohlo využívať aspoň CVČ Domino.

Vznikne tu takzvaný pocket park.

Vízia hlavného architekta mesta Viktora Šabíka hovorí o novom sedení s výsadbou stromov. Z ulice Československej armády má pribudnúť stromová alej. „Priestor ihriska bude v prvej etape oplotený transparentným plotom, aby bol zabezpečený vizuálny kontakt medzi priestorom ulice a ihriska,“ vysvetlil v Radničných novinách Viktor Šabík. K riešeniu priestoru sa majú vyjadriť aj kompetentné odbory mestského úradu, mestská rada, výbor mestskej časti Staré Mesto a samotné CVČ.

Televízia Nitrička

Forgot Password