Zamestnávatelia pozor, musíte mať vypracované preventívne opatrenia na predchádzanie šírenia COVID-19

Upozorňuje na to regionálna hygienička Katarína Tináková.

Zamestnávatelia a prevádzkovatelia všetkých prevádzok musia mať podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre pripravené preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom vypracované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a zároveň musí byť zabezpečené ich dôsledné dodržiavanie. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať odporúčania nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR a brať ohľad aj na konkrétne podmienky v prevádzke.

Zamestnávatelia, pre ktorých pracujú osoby z tzv. červenej zóny, si musia odsledovať, či ich zamestnanci dodržiavajú všetky pokyny nariadené ÚVZ SR.

A to najmä dodržiavanie povinnej izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórna diagnostika sa pritom vykonáva najskôr v piaty deň po návrate z rizikovej krajiny, tá sa zároveň nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Ďalej je dôležité dohliadnuť na bezprostredné oznámenie návratu na Slovensko príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo. Osoby, ktoré na našom území nemajú všeobecného lekára, sú povinné oznámiť umiestnenie do domácej izolácie príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

V prípade pozitívneho výsledku na COVID-19 bude nevyhnutná spolupráca zamestnávateľa s hlavným hygienikom SR.

„Bude nevyhnutné spolupracovať pri vyhodnocovaní miery rizika s pracovnou zdravotnou službou, ktorá na základe charakteru práce a pracovných podmienok vyhodnotí mieru rizika vzniku a šírenia ochorenia Covid 19 na danom pracovisku,“ uzatvára Tináková.

Foto: Ilustračné/Unsplash.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password