Zamestnanci Nitrianskej galérie sa musia odsťahovať

Na Župnom dome stále prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracovníci Nitrianskej galérie sa preto musia presťahovať. Budú mať kam?

Od novembra minulého roka prebiehajú na župnom dome rekonštrukčné práce. Z dôvodu rekonštrukcie je nevyhnutné sťahovanie zamestnancov Nitrianskej galérie. „NSK sa v zmluve o dielo zaviazal odovzdať tieto priestory zhotoviteľovi, aby tento mohol pokračovať v rekonštrukcii Župného domu,“ povedala Oľga Prekopová, hovorkyňa NSK. Zamestnanci Nitrianskej galérie sa teda musia presťahovať do náhradných priestorov. „Pre pracovníkov Nitrianskej galérie sa hľadal vhodný priestor tak, aby bola čo najmenej dotknutá ich hlavná činnosť,“ hovorí Oľga Prekopová. K dispozícii bolo viacero alternatív náhradných priestorov pre pracovníkov. Po konzultáciách s vedením Nitrianskej galérie obe strany dospeli k predbežnej dohode. „Predbežná dohoda uvažuje o presťahovaní zamestnancov do objektu na Samovej ulici č. 1, ktorý má v správe Nitrianska galéria. Momentálne sa tento priestor pripravuje podľa požiadaviek vedenia Nitrianskej galérie tak, aby vyhovoval potrebám zamestnancov galérie,“ dodala hovorkyňa NSK.

Monika Hozáková

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password