Základnú školu na Cabajskej ulici čaká rekonštrukcia

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

(zdroj: TASR) Mesto Nitra by sa malo na financovaní podieľať sumou 36 067 eur, čo je 5% z celkových nákladov na projekt, a tiež dofinancovaním vzniknutých neoprávnených výdavkov projektu. Schvaľovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu investície prebehne na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Celková výška výdavkov na rekonštrukciu Základnej školy Cabajská v Nitre je vyčíslená na 721 337 eur.

„Cieľom rekonštrukcie základnej školy je zníženie energetickej náročnosti objektov školy a taktiež zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie. Škola by mala prejsť zateplením fasády a strešnej konštrukcie,“ informovala samospráva.

Televízia Nitrička

Forgot Password