Základné školy v Nových Zámkoch prijali v novom školskom roku 435 nových žiakov

Šesť škôl otvorilo celkovo 18 tried.

Ako informoval mestský úrad, najviac nových žiakov nastúpilo na ZŠ Mostná. Celkový počet 96 žiakov tu bude navštevovať štyri triedy, jedna z nich sa zapojí aj do projektu Živá škola. Najmenej, 50 nových žiakov, nastúpilo 4. septembra do ZŠ G. Czuczora s vyučovacím maďarským jazykom.

Novinkou v školskom roku 2023/2024 je trieda pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktorú zriaďuje ZŠ G. Bethlena.

Na ZŠ na Devínskej ulici zasa mesto vytvorilo triedu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov.

Ilustračný obrázok: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password