Základné školy si kvôli opatreniam siahli hlbšie do vrecka

Základné školy v Nitre sú pripravené na zvládnutie školského roka aj na plnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Stálo ich to tisícky eur.

základnná škola, trieda

Pripravenosť škôl nielen na nový školský rok, ale aj na povinné opatrenia potvrdila vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová. Ako uviedla, pred koncom prázdnin vypracovala každá škola konkrétny krízový plán, pri ktorom vychádzala z opatrení ministerstva školstva a svojich potrieb. „Dúfam, že mesto Nitra zostane zelené. Momentálne majú všetky školy zakúpenú dezinfekciu, ochranné štíty, stojany, jednorazové utierky a ďalšie potreby. Takže pripravené sú, ale situácia sa, samozrejme, môže meniť, pretože my nevieme, kde boli rodičia, kde boli žiaci cez prázdniny,“ uvádza Orságová.
Okrem nákupu ochranných a dezinfekčných prostriedkov prijali školy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj ďalšie opatrenia. „Zatiaľ žiadne stretávanie sa, žiadne miešanie tried, žiadne krúžky, žiadne podujatia. Všetko sa ruší. Máme trošku problémy, čo s Centrom voľného času Domino a čo so základnou umeleckou školou, pretože tam sa zmiešavajú deti. Takže to budeme ešte riešiť a budeme sa pýtať aj na ministerstve školstva,“ dopĺňa vedúca školstva.

Podľa Orságovej minuli jednotlivé školy na základné opatrenia proti šíreniu koronavírusu stovky eur.


„Úplne základné náklady sú približne 2000 eur za mesiac na základnú školu so 400 žiakmi a 60 učiteľmi,“ vysvetľuje. Podľa primátora Mareka Hattasa mesto zatiaľ všetky opatrenia zvláda a základné i materské školy budú fungovať tak, ako majú. „Posledné roky bol začiatok školského roku vždy spojený s nejakými nákladmi navyše, takže mestská kasa s tým už počíta. V minulosti to boli obedy zadarmo, teraz sú to COVID opatrenia. My sme už na to rozpočet mesta nastavili. Do školstva peniaze musíme investovať, je to potrebné a je to naša priorita. Takže nie je to nič, čo by sme ako samospráva nezvládli, ale samozrejme, ide to potom na úkor iných služieb, ktoré nie sú také prioritné,“ dodal Hattas.

Televízia Nitrička

Forgot Password