Základná škola Topoľová pripravuje modernizáciu

Ako informoval mestský úrad, celkové náklady presiahnu sumu 702.000 eur.

Mesto chce získať peniaze na investíciu z Programu Slovensko, z vlastného rozpočtu bude modernizáciu spolufinancovať sumou 56.000 eur.

Projekt počíta s rekonštrukciou školskej kuchyne, s vybudovaním bezbariérového vstupu, osadením vonkajších žalúzií na zníženie teploty v triedach i s rekonštrukciou vonkajšieho asfaltového ihriska.

V rámci modernizácie ma na ZŠ Topoľová vzniknúť aj nová jazyková učebňa. Mesto chce v škole vybudovať aj novú učebňu pre žiakov so zdravotným znevýhodneným. „V minulom školskom roku mala škola z celkového počtu žiakov 12 percent detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vzhľadom na vyšší počet žiakov, ktorí vyžadujú individuálny prístup, potrebuje priestory pre školský podporný tím, ktorý s nimi pracuje. Pre zefektívnenie a zatraktívnenie výučby je nutné učebne zmodernizovať a vybaviť kvalitnými modernými pomôckami pre žiakov,“ uviedla radnica.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password