Zahájili rekonštrukciu mestskej tržnice

Jedným z najväčších problémov tržnice sú staré okná. Ich renovácia sa práve začala.

„Naozaj cez ne fučí a niektoré sa nedajú otvoriť. Pokiaľ chceme posunúť tržnicu ďalej a chceme, aby tie priestory boli vyhovujúce, potrebujeme začať u okien,“ hovorí primátor mesta Nitry Marek Hattas.

Mesto Nitra sa v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Nitra chystá zreštaurovať až 60 okien. Aktuálne prebieha rekonštrukcia prvého okna.

 „Dňa 13.2. 2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil štátny pamiatkový dohľad v rámci obnovy dotknutej konštrukcie okna. Obnova okna zatiaľ nie je ukončená. Výsledky obnovy bude možné zhodnotiť až po jej ukončení a následnom osadení okna na pôvodné miesto,“ informuje Zuzana Kramárová, odborný radca KPÚ Nitra.

Mesto požiadalo aj o finančný príspevok od Ministerstva kultúry. Celková modernizácia mestskej tržnice v Nitre by mala okrem reštaurácie okien zahŕňať aj obnovu vonkajšej fasády.

Celú reportáž o rešaturácii okien na nitrianskej tržnici si môžete porieť v reportáži tu.

Televízia Nitrička

Forgot Password