Začal sa Rok kresťanskej kultúry na Slovensku

Potrvá do 5. júla budúceho roka a jeho cieľom bude zviditeľnenie kresťanskej kultúry na Slovensku.

Počas Cyrilo-metodských slávností v Nitre sa v stredu začal Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2023 – 2024. Zapojiť sa budú môcť nielen všetky kresťanské cirkvi, ale aj ďalší, informovala Konferencia biskupov Slovenska.

Ak sa povie Rok kresťanskej kultúry, mnohí ľudia pojem kultúra zužujú iba na umenie, prejavy umenia, skonštatoval generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Ivan Eľko. Kultúra je však podľa jeho slov omnoho širšia.

„V rokoch 2023 a 2024 si pripomíname okrúhle výročia minimálne piatich osobností a udalostí, ktoré zosobňujú obrovské témy,“ skonštatoval Eľko.

K takýmto osobnostiam zaradil priekopníka slovenského osvietenstva a vedca Mateja Bela z Očovej, rektora bardejovskej mestskej školy Leonarda Stöckela a sestry Máriu a Kristínu Royové, pričom ocenil ich prínos pre charitu a rozvoj základných služieb pre ľudí. „Budeme oslavovať aj výročie tretieho vydania kralickej Biblie z roku 1613 a môžeme hovoriť o tom, čo to znamenalo, že do Uhorska prišla biblia v zrozumiteľnom jazyku, to bolo niečo prevratné,“ povedal Eľko.

K významným udalostiam zaradil aj uzákonenie spisovnej slovenčiny, premostenie medzi Štúrom, Hurbanom, Hodžom, Hollým a Tatrínom, ich vplyv na slovenských kresťanských vzdelancov.

„Toto sú témy, o ktorých chceme počas Roka kresťanskej kultúry hovoriť, dávať ich do pozornosti a týmto spôsobom aj zviditeľniť, čím prispelo kresťanstvo k slovenskej kultúre,“ uviedol biskup ECAV.

Prvý Rok kresťanskej kultúry sa uskutočnil v roku 1999 v rámci prípravy osláv veľkého jubilea kresťanstva v roku 2000.

Druhý pripadol na rok 2010. Ďalší sa mal pôvodne konať v roku 2020, ktorý sa však stal Rokom slovenského divadla, preto bol Rok kresťanskej kultúry preložený na rok 2021. Pre pandémiu sa presunul na rok 2023.

Foto ilustračná (zdroj: pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password