Zabezpečenie bezpečnosti pri práci je povinnosťou vášho zamestnávateľa

Poznať svoje práva a povinnosti by malo byť samozrejmé.

Skupiny ľudí, ktoré môžu pre svoju profesiu prísť do bezprostredného styku/kontaktu s nakazenými, majú právo na ochranné pomôcky, tie by mal zabezpečiť práve ich zamestnávateľ. „Zamestnávateľ je povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika, vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života, a zdravia zamestnancov,“ informuje Martin Mada, hlavný inšpektor práce na Inšpektoráte práce Nitra. Prvotne sa tento zákon vzťahuje na zdravotnícky personál a príslušníkov policajného zboru, ktorí dennodenne bojujú proti novému koronavírusu.

Pixabay

V dnešných dňoch sa mnoho spoločností a nakoniec aj samotné ministerstvo rozhodlo presunúť väčšinu svojich zamestnancov do domáceho prostredia, odkiaľ vykonávajú svoju prácu. Pri mnohých profesiách to však nie je možné. Zamestnanci, ktorí musia pracovať mimo svojho domova, využívajú možnosť výberu dovoleniek a pod.

Dôležitá informácia pre tých, ktorí nemajú inú možnosť je, že nemôžu opustiť svoje pracovisko alebo odmietať nástup do práce, strach nie je dostatočným dôvodom. Sú však aj rôzne výnimky. „V uvedenom prípade samotný strach z nákazy, ktorý dnes pociťuje takmer každý, nie je dôvodom pre odmietnutie vykonávania práce a opustenie pracoviska. Ak ale počas výnimočného stavu niekto musí ísť do práce a má podozrenie, že jeho kolega je nakazený, v takomto prípade môžeme hovoriť o odôvodnenom opustení pracoviska, ak je dôvodnosť aj preukázateľná,“ vysvetľuje Martin Mada.

Pixabay

Pracovníci majú, okrem iného, tiež nárok na ochranné pomôcky. „Ak práca z domu nie je možná, zamestnávateľ by mal prijať iné vhodné opatrenia, napríklad zabezpečiť svojím zamestnancom potrebné ochranné pracovné prostriedky ako sú rúška, respirátory, rukavice, ochranný odev a iné ochranné pomôcky,“ zdôrazňuje hlavný inšpektor práce.

Vzhľadom na dopyt sa v posledných dňoch stali ochranné pomôcky nedostatkovým tovarom, ak vám ich zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť, mal by nájsť iné náhradné riešenie.

Viac informácií nájdete na stránke inšpektorátu práce a v reportáži našej TV Nitričky, tu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password