Za publikáciu Kraj okolo Duchonky – môj malý svet získali absolventi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre významné ocenenie

Podieľali sa na nej Daša Hauptvogelová, Milan Krajčík a Hilda Kramáreková.

Daša Hauptvogelová a Milan Krajčík sú absolventi magisterského štúdia učiteľstva akademických predmetov i rigoróznych skúšok na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre z rokov 2021 a z roku 2015. Uvedení so spolutvorkyňou Hildou Kramárekovou zožali úspech.

Ich publikácia, ktorá nesie názov Kraj okolo Duchonky – môj malý svet, sa umiestnila v rámci súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku na 3. mieste, konkrétne v kategórii Knihy o kraji.

„Autori vytvorili originálnu učebnicu regionálnej geografie pre základné školy Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu (MAS SOTDUM) a mesta Topoľčany, určenú pre vyučovanie geografie miestnej krajiny, resp. pre regionálnu výchovu, ktorá nájde svoje uplatnenie aj na školách stredných,“ uvedené je na stránke UKF.

V publikácii je možné nájsť informácie o prírode, histórii, obyvateľstve, sídlach, hospodárstve, životnom prostredí a regionálnom rozvoji obcí i mesta. Ďalej sa v nej nachádza napríklad aj prehľad miestnych informačných zdrojov či rôzne tipy ako spoznať danú oblasť.

Na vzniku tejto učebnice sa podieľalo aj miestne spoločenstvo obcí MAS SOTDUM.

Publikácia Kraj okolo Duchonky – môj malý svet a Diplom – 3. miesto foto: UKF

„Úspechom bolo aj získanie odporúčacej doložky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2019 a zaradenie učebnice do národného registra didaktických prostriedkov“ informuje UKF.

titulná foto: TV Nitrička

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password