Vzdelávanie o živote, zo života a pre život aj v Nitre

Zasadnutie Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní na Slovensku zamierilo aj do Nitry. V poradí siedmeho apolitického stretnutia sa zúčastnili kľúčové osobnosti a organizácie z Nitrianskeho kraja.

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre v utorok všetkých privítal prorektor SPU pre komunikáciu a prax Ivan Takáč. Vítaní boli zástupcovia rodičov, študentov vysokých a stredných škôl, riaditeľov, učiteľov, odborných zamestnancov a zriaďovateľov škôl, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a podporovateľov kvalitného vzdelávania.

Cieľom série stretnutí je hľadanie riešení problémov v oblasti vzdelávania a vytvorenie vhodných podmienok pre efektívnu spoluprácu všetkých aktérov vo vzdelávaní „od jaslí až po vedu.“

Pozitívne skúsenosti v Kanade, Českej republike či na Isladne naštartovali iniciatívu v oblasti vzdelávania aj na Slovensku, a to v rámci projektu Deti nepočkajú! v duchu hesla: Všetci sme na jednej lodi – kvalitnú školu tvoríme spolu!

Po privítaní aktérov nasledovalo predstavenie piatich príkladov dobrej spolupráce v našom regióne. Následne sa diskutujúci zaoberali konkrétnymi krokmi, ktoré by mali v budúcnosti viesť k tvorbe akčných plánov pre vzdelávanie v Nitrianskom kraji.

Pozitívne príklady kvalitnej praxe z Nitry

  • Prvá diskutujúca Dagmar Hillová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre predstavila interaktívnu experimentálnu záhradu. „Na realizácii všetkých prác sa pod dohľadom pedagógov podieľali študenti,“ prezradila Hillová. Tí podľa nej na ploche zrealizovali všetko od úpravy terénu až po nainštalovanie systému zavlažovania. „Celý proces vybudovania Interaktívnej experimentálnej záhrady mal za cieľ obohatiť konvenčné vzdelávania o zážitkovú formu,“ povedala Hillová s dôvetkom, že projektovanie a realizácia záhrady boli počas troch rokov aj náplňou odborných predmetov.
Interaktívna experimentálna záhrada SPU
  • Andrej Felix z občianskeho združenia Edu Nature ako pozitívny prípad spolupráce uviedol príklad súkromného komunitného denného klubu pre deti na domácom vzdelávaní. Klub vznikol z iniciatívy rodičov, ktorí chcú pre deti vytvoriť priestor pre slobodný a zdravý rast. Do budúcna plánujú prepájať domáce vzdelávacie skupiny na celom Slovensku.
  • Ocenená bola aj spolupráca podniku, študentov a neziskovej organizácie pri vytváraní oddychovej zóny v súkromnej firme. Projekt predstavil Gabriel Kurpiel. Pred niekoľkými rokmi oslovila spoločnosť Mitsubishi Chemical Advanced Materials Composites študentov SPU k tomu, aby v spolupráci s neziskovou organizáciou Permakultúra SR navrhli v rámci výučby permakultúrne využitie oddychovej zóny. „Odvtedy v nej bolo vysadených vyše 3 000 rastlín a netradične sa vedľa firmy chovajú ovce,“ uviedol Kurpiel.
  • Projekt PrieSTORY pre TVORy z dielne občianskeho združenia CUKETA vznikol pod heslom Rieš lokálne, mysli globálne. Autori sa v ňom snažia prepájať zmysluplné aktivity, vzdelávanie, zaujímavé miesta, ľudí a ich myšlienky, produkty i nápady. Medzi rozbehnuté projekty združenia patrí Komunitná záhrada KOZA v Hideparku, Priestory pre tvory, Moruša čerešňová, U starého kohúta.
Komunitná záhrada KOZA
  • Na záver bol predstavený príklad úspešnej spolupráce aktérov pri rozvoji športovej školy ZŠ Tulipánová v Nitre. V roku 1969 vzniklo pri škole športové stredisko a od roku 1983 boli v spolupráci s vtedajším klubom Plastika Nitra (dnes FC Nitra) zriadené športové triedy so zameraním na futbal. „Z tohto obdobia škola vychovala veľké množstvo hráčov, ktorí pôsobia nielen v Nitre, ale hrajú v rôznych kluboch v SR a v zahraničí,“ povedala Mária Sailerová. Neskôr boli na škole vytvorené aj volejbalové triedy. Aktuálne spolupracujú s mestom Nitra, FC Nitra aj so súkromným investorom na vytvorení Tenisovej akadémie.

Sprievodným podujatím akcie bola aj výstava prianí od detí a rodičov na tému Akú školu by ste dopriali deťom na Slovensku, ktoré budú neskôr použité ako stavebný materiál pre tvorbu sochy dieťaťa. „Tá má byť následne darom pre budúceho ministra školstva a zároveň pripomienkou toho, že v centre našej pozornosti v oblasti vzdelávania by malo stáť práve dieťa,“ uzatvára Daniela Čorbová z projektu Deti nepočkajú.

Víziou projektu Deti nepočkajú je vzdelávanie o živote, zo života a pre život.

Medzi zásadné hodnoty organizátorov patrí celostný rozvoj dieťaťa, otvorenosť voči konštruktívnej zmene, medzisektorová a medzigeneračná spolupráca a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Projekt má skutočne nabitý harmonogram. Okrem ôsmich facilitovaných okrúhlych stolov, z ktorých sa jeden v utorok organizoval aj v Nitre, nás v máji čaká celoslovenské stretnutie aktérov s účasťou lektorov z Fínska, Česka aj Islandu.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password