Výtvarný workshop v KOS bude venovaný technikám froasáže a proláže

Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje pre neprofesionálnych výtvarníkov letný workshop s názvom Umenie pre každého.

Ako informovalo, v priestoroch KOS sa bude konať 15. júla o 10.00 h.

Podujatie je určené deťom, mládeži i dospelým. Zamerané bude na motív stromu a tiež na techniky froasáže a proláže. „Účastníci sa dozvedia o zastúpení stromu ako námetu vo výtvarnom umení, o jeho symbole v kultúre a tiež o možnostiach tvorby v technikách proláže, teda prelínania obrazov, i froasáže, pri ktorej sa pracuje s pokrčeným papierom,“ uviedla lektorka Petra Baďová.

Neprofesionálni výtvarníci sa na workshope dozvedia zaujímavosti o symbolike stromov i o tom, kam až môžu siahať korene stromu ako námetu vo výtvarnom umení.

„Súčasťou workshopu budú individuálne konzultácie, rady a odporúčania lektorky,“ doplnili organizátori.

Televízia Nitrička

Forgot Password