Výstavba parkovacích miest na Klokočine ovplyvní aj dopravu

V pláne je navýšenie počtu parkovacích miest. Zmena bude viesť k zjednosmerneniu ulice.

foto ilustračná (pixabay.com)

Stavebný úrad v Nitre vydal stavebné povolenie na úpravu, respektíve výstavbu nových parkovacích miest na sídlisku Klokočina. Úmyslom je zlepšiť parkovacie možnosti, rešpektovať pešie trasy, pri zachovaní dopravných plôch na Borodáčovej ulici.

„Doterajšie parkovacie miesta v počte 38 automobilov po zjednosmernení ulice od Benkovej na Jurkovičovu ulicu budú navýšené na 64 parkovacích miest,“ uvádza sa v stavebnom povolení.

Navrhuje sa aj vybudovanie nového chodníka a rozšírenie parkovacích státí na úkor chodníka so zachovaním šírky chodníka minimálne 2 metre. Povrch parkovacích státí má tvoriť betónová dlažba, zatrávňovacia drenážna dlažba a asfaltový betón. Povrch chodníka má byť z betónovej dlažby.

„Objekty a zeleň v území ostanú zachované, dopravné značenie bude doplnené o navrhované zvislé a vodorovné značenie,“ uvádza sa ďalej v stavebnom povolení.

Televízia Nitrička

Forgot Password