Výstavba odpočívadla a prístrešku pre bicykle na cyklotrase finišuje

Výstavba odpočívadla a prístrešku pre bicykle na cyklistickom chodníku Nitra – Vráble v týchto dňoch finišuje.

Odpočívadlo i prístrešok sú súčasťou štvrtej etapy realizácie cyklistického chodníka, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Vráble. „Verím, že aj tieto objekty budú motivovať cyklistov k tomu, aby viac využívali cyklotrasu,“ skonštatoval primátor Tibor Tóth.

Odpočívadlo pre cyklistov sa má skladať z nosných stĺpov, upevnených pätkami a zo základovej dosky z betónu. Tie isté komponenty budú namontované v úschovni. Nosnú konštrukciu prístrešku pre bicykle bude tvoriť pozinkovaná oceľová konštrukcia, obvodový plášť, oceľové rámy s výpletom. V priestore dverí bude nepriehľadný plášť, aby sa zamedzil prístup k elektronike ovládajúcej vstup do prístrešku. Na strechu sa umiestnia fotovoltické panely, ktoré budú zabezpečovať napájanie elektrickou energiou. 

Podľa vedúcej oddelenia životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Eleny Gaučíkovej dosiahne cena za odpočívadlo pre cyklistov pri Dyčke 4763 eur, uzamykateľný prístrešok pre bicykle v areáli ZŠ sídlisko Lúky bude stáť 66.070 eur. Úschovňa pre bicykle a kolobežky bude slúžiť pre 56 užívateľov. 

Štvrtá etapa výstavby cyklistického chodníka nadväzuje na existujúce cyklokomunikácie na území mesta Vráble. Jej súčasťou je cyklotrasa vedená v mestskej časti Dyčka, úsek cyklotrasy na Parkovej a Lúčnej ulici, cyklotrasa vedená po korune hrádze rieky Žitava, úsek cyklotrasy z mestskej časti Dyčka po most cesty I/51, cyklotrasa z priemyselného parku na sídlisko Lúky, úsek cyklotrasy v priemyselnom parku, úsek cyklotrasy od lávky po sídlisko Lúky, lávka pre cyklistov ponad rieku Žitava, odpočívadlo pre cyklistov a uzamykateľný prístrešok pre bicykle. 

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 743.611 eur. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu dosiahne 706.431 eur. 

foto: ilustračné, zdroj: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password