Výstavba na Piaristickej ulici

Na Piaristickej ulici pribudne ďalšia výstavba. Malo by ísť o menší polyfunkčný objekt. Pamiatkárom sa to nepáči.

V blízkosti Cyrilo-metodského námestia oproti Piaristickému kostolu by mala vyrásť menšia polyfunkčná budova.

„Plánuje sa akoby doplnenie štruktúry ako bola z historického kontextu. Plánuje sa tam vybudovať polyfunkčný objekt s bývaním,“ informoval poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre Erik Král.

K tejto problematike sa vyjadril aj hlavný architekt mesta Nitra Viktor Šabík: „Cyrilo-metodské námestie je opäť jedno z námestí, ktoré má názov námestia a neplní funkciu námestie. V minulosti tam práve toto krídlo, o ktorom hovoríme, malo budovy a treba ho dopovedať, čiže sme zástancovia toho, aby bolo zastavané, a tak ako bolo v histórii.“

Vizualizáciu, ktorú sme získali, bola prezentovaná aj na výbore Mestskej časti – Staré Mesto, zatiaľ je len predbežná.

„Rozhodnutie zámeru obsahuje vymedzujúce prvky, ktoré vyplývajú z chránených pohľadov jednak smerom na Piaristický kostol, ale aj na Kalváriu. Tieto veci sú zadefinované v zásadách pamiatkovej ochrany,pamiatkového územia, a na základe toho sa tá stavba bude musieť prispôsobiť výškovo a hmotovo,“ povedal riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Nitre Peter Jurkovič.

„Nie je potrebné každú zelenú plochu zastavať. Aj sme dávali zmeny územného plánu, aby sa vyčlenili tzv. intaktné plochy, to znamená sú to plochy, ktoré nezastaviame ani mesto, ani developeri,“ vyjadril sa poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre Ján Vančo.

Na Výberovej mestskej časti zaznel aj argument, že túto plochu ľudia nijakým spôsobom nevyužívajú.

„Podľa môjho názoru tento argument neobstojí, pretože spravíme niečo s tým, aby ju ľudia využívali. Spravme tam napr. lavičky a možno detské prvky, nemusí tam za každú cenu stáť bytový dom. Keď sa to odprezentuje verejnosti a ľudia s tým budú súhlasiť, tak asi budem musieť ustúpiť od svojho názoru,“ doplnil poslanec MsZ v Nitre Ján Vančo.

Viac sa dozviete v našej reportáži.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password