Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov v meste Nitra

Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo a schválilo žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Ministerstvo dopravy SR prijalo zákon 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorý je účinný od 1. júla 2019. V mesiaci september plánuje ministerstvo vyhlásenie výzvy v zmysle uvedeného zákona.

Mesto Nitra sa plánuje do výzvy zapojiť projektom Výstavba cyklogaráží v meste Nitra. Súčasťou žiadosti o dotáciu je povinná príloha: uznesenie mestského zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu vo výške 5%.

Mesto Nitra plánuje vybudovať viacero cyklogaráží, ktoré budú slúžiť na bezpečné odkladanie bicyklov pod prístreškom na mechanické zámky až po inteligentné systémy, ktoré spolu môžu v rámci preddefinovanej siete komunikovať, spolupracovať, zdieľať dáta, byť zabezpečené kamerovými systémami a pod.

Na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo 5. septembra 2019, predložil návrh na žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky primátor mesta Nitry Marek Hattas. Návrh spracoval manažér SO pre IROP Vladimír Ballay, ktorý tento materiál aj uviedol a bol zaradený ako nový, 10. bod programu Mestského zastupiteľstva v Nitre.

„V súčasnosti nevieme zadefinovať presné miesta, kde budú cyklogaráže umiestnené, nakoľko to ovplyvňujú rôzne siete uložené v zemi alebo vlastnícke práva k pozemkom a taktiež situácia v danej lokalite,“ povedal poslanec Ballay.

Predpokladané lokality umiestnenia cyklogaráží a cykloprístreškov v rámci Nitry sú: Mestský úrad v Nitre, parkovisko Nábrežie mládeže pri Chrenovskom moste, parkovisko Štúrova ulica pri kruhovom objazde, parkovisko Autobusová stanica, parkovisko pri SPU, parkovisko pred atletickým štadiónom Tr. A. Hlinku, parkovisko pred UKF a podľa možnosti aj iné lokality.

Počet cyklogaráží ovplyvní predpokladaná výška oprávnených nákladov, aby sa projekt za všetky cyklogaráže zmestil do sumy 200 000 eur.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password