Výstava Židovská Nitra ako súčasť stálej expozície v nitrianskej synagóge

Výstava Židovská Nitra, ktorú Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravilo k premiére inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí, sa 15. júna presťahuje do nitrianskej synagógy.

Výstava obsahuje množstvo informácií, dobových dokumentov, materiálov, fotografií a archívnych článkov, ktoré zozbierali viaceré inštitúcie.

„Som veľmi rada, že takto dostanú ďalší život a návštevníci synagógy si ich kedykoľvek budú môcť pozrieť. Výstavu otvorí podujatie, ktoré pripravuje Štátny archív v Nitre, mesto Nitra, Židovská obec v Nitre a Divadlo Andreja Bagara. Venované je dejinám židovskej komunity v našom meste a v rámci neho sa uvedie do života aj publikácia Židia v dejinách Nitry. Spojené bude aj s moderovanou diskusiou o dejinách židovskej komunity,“ uviedla kurátorka výstavy a dramaturgička DAB Slavka Civáňová.

Ako doplnila, výstava približuje život židovskej komunity v Nitre od 19. storočia po koniec druhej svetovej vojny. Jej autori sa snažili zmapovať všetky oblasti spoločenského, kultúrneho a náboženského života židovskej komunity.

„Mapovali sme históriu osídlenia i dôležité židovské pamiatky. Zaoberali sme sa aj históriou nitrianskej židovskej ješivy, významnými rabínmi, osobnosťami spoločenského a kultúrneho života, aj židovskou štvrťou Párovce. Súčasťou výstavy sú aj pohnuté osudy a príbehy židovských rodín, ktoré poznačili udalosti druhej svetovej vojny a holokaust,“ doplnila Civáňová.

Zdroj foto: Klub priateľov starej Nitry

Televízia Nitrička

Forgot Password