Výstava študentov UKF sa spája s aktuálnou spoločenskou situáciou

Na výstave nájdete plošné aj priestorové médiá.

Slovo čierťaž sa spája s významami, ako sú „hranica, hraničná čiara“, v starších výrazoch „vyklčované miesto“, alebo „vyrúbanými pásmi lesa“, ale tiež „čierťaž vrchov“ a v súvislosti s ľudovou etmylógiou so slovom „čert“. Slovo čierťaž je tiež názvom umelckej výstavy študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„V ponímaní koncepcie výstavy sa slovo „čierťaž“ významovo viaže k aktuálnej spoločenskej nálade, ktorá je charakterizovaná ďalšími slovami ako hranica, dištanc, odstup, vymedzenie ale aj ochrana, separácia, karanténa,“ informuje Nitrianska galéria.

V súvislosti s aktuálnym stavom spoločnosti sa hovorí aj o ťaživej a temnej spoločenskej situácii. Významy spomínaných pojmov a ich súčasnú podobu skúmali v rámci výtvarnej tvorby študenti UKF. „V konkrétnej podobe študenti spracovali problémy spojené s celospoločenskými témami, ako je konzumná spotreba a jej ekologické či ekonomické dopady, problematika odpadov a ich kumulácie či problém vzťahu násilia a obete,“ prblížila galéria.

Výstava sa nacháda v priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie. Navštíviť ju môžete do 31. augusta 2021.

foto: FB Nitrianska galéria

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password