Výstava o sv. Jánovi Nepomuckom v Ponitrianskom múzeu

Pokračovanie výstavy v Ponitrianskom múzeu o významnom svätcovi, mučeníkovi katolíckej cirkvi a o jednom z patrónov českej zeme – Jánovi Nepomuckom. Návštevníci výstavy sa oboznamujú so životopisom svätca a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov.

Výstava prebieha v Ponitrianskom múzeu od 3. septembra do 30. októbra a je zameraná na spopularizovanie sakrálnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja, ktoré sú spojené s menom Jána Nepomuckého. Primárnym cieľom je poukázať na reštaurátorské práce na vybraných pamiatkach lokalizovaných na území mesta Nitry a okolia, ale aj na zbierkových predmetoch Ponitrianskeho múzea v Nitre, zobrazujúcich postavu sv. Jána Nepomuckého.

Medzi predmetmi, ktoré si môžu návštevníci pozrieť, patrí napríklad aj najstarší nitriansky zachovaný zvon z farského kostola sv. Urbana na Zobore a je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Súčasťou výstavy je aj interaktívny edukačný proces, ktorý približuje pôvodný stav pamiatok a prinavrátenie ich estetickej hodnoty pomocou reštaurátorského umenia. Návštevníci si budú môcť pozrieť krátkometrážny film o svätcovi, deti si môžu v tvorivej dielni hravou formou upevniť získané vedomosti, ktoré nadobudli počas výstavy.

Súčasťou vystavených exponátov je aj busta Jána Nepomuckého, ktorú vytvorila antropologička Eva Vaníčková a sochár Ondřej Bílek z Moravského zemského múzea.

Medzi ďalšie sakrálne pamiatky, ktoré súvisia s Jánom Nepomuckým, patrí predovšetkým inventár kostolov, chrámov a kaplniek, ktoré tvoria hmotné kultúrne dedičstvo. Ich súčasťou je množstvo zachovaných oltárov, obrazov, sôch a relikviárov, ktoré si návštevníci budú môcť pozrieť už v najbližších dňoch.

Zdroj: Ponitrianske múzeum v Nitre

Televízia Nitrička

Forgot Password