Výstava: Nitra a sv. Cyril a Metod

Pri príležitosti tradičných cyrilometodských slávnosti Nitra, milá Nitra si Ponitrianske múzeum pripravilo výstavu Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky Jozefa Gála.

Slovensko sa radí do novodobej histórie, avšak korene nášho národa siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Nitra si každoročne pripomína príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.

Výstava Jozefa Gálanáma ponúka nahliadnutie do zákulisia histórie kresťanstva a posolstva solúnskych bratov v Nitre. 

Výstava je otvorená od 4. júla až do 1. septembra 2019. 

Zámerom tejto výstavy je priblížiť spôsob života a činnosť slovanských vierozvestcov,  ktorí prišli šíriť kresťanstvo, vzdelanie a kultúru. Podarilo sa im to prostredníctvom vytvorenia prvého slovanského písma, hlaholiky. Položenie základov vzdelanosti viedlo k zakladaniu škôl na našom území. I keď od príchodu solúnskych bratov prešlo už mnoho stáročí, radia sa k významných postavám, ktoré ovplyvnili našu kultúru a históriu.

sv. Gorazd a Kliment

Na výstave nechýba ani spomienka na sv. Gorazda, ktorý bol žiakom sv. Cyrila a Metoda. Práve sv. Metod si ho pred svojou smrťou zvolil za nástupcu v biskupskom úrade. 

Súčasťou expozície je spomienka aj na Klimenta, spolupracovníka Apoštolov Slovanov, ktorý po pôsobení na Veľkej Morave pokračoval svojou prácou v Macedónsku. 

Televízia Nitrička

Forgot Password