Výstava Mladý tvorca podporuje a propaguje stredoškolské odborné vzdelávanie

Zámerom vystavovateľov je vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

Podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie je cieľom celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorá sa začala na výstavisku Agrokomplexu v Nitre.

Na 30. ročníku predstaví počas troch dní svoje prednosti a možnosti štúdia viac ako 80 škôl z celého Slovenska, informovala Katarína Moravcová z výstaviska.

Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje výstava väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

Výstava sa začala dnes 21.6.

Televízia Nitrička

Forgot Password