Výstava Earth, Wind & Fire v Nitrianskej galérii upozorňuje na ekologickú krízu spôsobenú človekom

Klimatické zmeny, globálne otepľovanie a ekologická kríza spôsobená aktivitou človeka budú hlavnými témami novej výstavy v Nitrianskej galérii.

Autor malieb Miroslav Sandanus vo svojej tvorbe reaguje na naliehavú spoločenskú a environmentálnu tému, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie, prírodu, krajinu a celú planétu. Odzkradľuje tiež ľudskú nedbanlivosť, ľahostajnosť a nezáujem.

Maliar sa v tvorbe zameriava tvorbe na viacero línií. V prvej sa sústredí na zobrazenie krajiny znečistenej civilizačným odpadom. Komentuje vizuálny smog, konzum, hromadenie hmotných vecí, nakupovanie a plytvanie.

Druhá línia tvorby, ktorú predstavuje aktuálna výstava, je charakteristická krajinami bez prítomnosti postáv s pochmúrnou melancholickou existenciálnou atmosférou, opustenými zničenými, vyľudnenými krajinami na hranici apokalyptickej vízie.

Nájdete tu symboliku prírodných živlov – ohňa, vody aj prírodných katastrof – tornád a búrok a zničenej prírody.

„Pohľad na prírodné scenérie zobrazujúce chaos, hrôzu, ničotu, samotu, prázdnotu vyvoláva striedavé pocity strachu, úzkosti, hnevu, smútku či zúfalstva, ale aj pocit viny prameniacej z dôsledku nevhodného ľudského zásahu,“ približuje Nitrianska galéria.

Vernisáž kurátorky Barbory Kurek Geržovej sa bude konať 23. júna o 18. hodine v Galérii mladých Nitrianskej galérie. Výstava potrvá do 28. augusta 2022.

Séria Undefined (neurčený nedefinovaný) tematizuje jeden zo základných prírodných živlov oheň. V dielach s názvom Miznutie a Disrepair (neopraviteľné, neopraviteľné) komentuje klimatické zmeny spôsobujúce nebezpečné postupné roztápanie ľadovcov.

Veľkorozmerné maľby Ničota a Chaos zobrazujú zničené, osamotené prírodné krajiny a v dielach Oblivion (zabudnutie) a Inherency (prítomnosť) Sandanus znamenáv interiéry opustených domov, ktoré sa bez starostlivosti človeka rozpadávajú.

Sandanus v maľbách zaznamenáva nielen postupne sa meniaci svet s jasným kritickým ekologickým odkazom, ale tiež prírodné javy – oheň, dym, smog, hurikán, ľadovec či morskú hladinu.

Televízia Nitrička

Forgot Password