Vysokoškoláci z Nitry doučia žiakov, ktorí majú problémy s učivom

Na programe budú participovať viaceré fakulty slovenských vysokých škôl.

Vplyvom situácie s koronavírusom dochádza u niektorých žiakov základných škôl k problémom s učivom. V dôsledku prerušeného vyučovania dochádzalo v minulom školskom roku k prehlbovaniu ich znalostí a vedomostí.

Tým, ktorí vypadli z vyučovania, pomôžu študenti vysokých škôl.

Ide o nový program rezortu školstva, ktorý zastreší 5 pedagogických fakúlt slovenských vysokých škôl. Zástupcovia škôl už koncom septembra podpísali so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Memorandum o spolupráci.

základnná škola, trieda

„Cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl s ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia ochorenia Covid-19,“ potvrdzuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Z UKF sa bude na priebehu programu podieľať Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií. Zapoja sa aj pedagogické a ďalšie fakulty z iných miest. „Spolupráca rezortu školstva a vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov,“ mieni rezort školstva.

Najviac 2 hodiny týždenne.

Podľa riaditeľky ŠPÚ bude doučovanie v tomto školskom roku prebiehať najviac 2 hodiny týždenne v skupine, alebo individuálne s 1 študentom školy. Prebiehať má v priestoroch ZŠ, ktorá sa do doučovania prihlási, prípadne aj online s využitím školskej techniky.

„Verím, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre žiakov, ale prinesie praktické skúsenosti aj študentom vysokých škôl,“  dodala štátna tajomníčka ministerstva Monika Filipová.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password