Výška mestského rozpočtu na rok 2020 je stále neznáma

Na októbrovom Mestskom zastupiteľstve sa rokovalo aj o rozpočte pre Nitru na rok 2020, poslanci sa však na návrhu nedohodli.

Parlament nedávno schválil zvýšenie nezdaniteľnej sumy, čo znamená vyššiu čistú mzdu pre zamestnancov a menšie zisky obcí a miest z daní z príjmov fyzických osôb. Odhaduje sa, že mesto Nitra dostane približne o 2,5 milióna eur menej ako doteraz. Nitra tak hľadá iné spôsoby, ktorými by bolo možné navýšiť rozpočet a zabezpečiť tak bezpečný chod mesta.  

„Východiská rozpočtu na rok 2020 prichádzajú neskoro. V príjmovej časti uvažujeme s navýšením daní za stavbu, so zvýšeným parkovným, uvažujeme o vyššom poplatku za komunálny odpad,“ povedal Štefan Štefek, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Na najbližšom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční v druhej polovici novembra, by mali byť k dispozícii materiály, ktoré jasne stanovia novú cenu za odvoz komunálneho odpadu a daň za nehnuteľnosti. Mesto bude okrem iného rokovať aj o cene za mestskú hromadnú dopravu.

„Od 1. 1. 2020 budeme mať nárast platov v školskej sfére a taktiež na mestskom úrade. Štát nám dáva zase na plecia ďalšie a ďalšie povinnosti, ale peniaze nám vôbec nedáva,“ vyjadril sa Marek Hattas, primátor mesta Nitra.

Viac informácií o rokovaniach ohľadom nového mestského rozpočtu sa dozviete v našej reportáži na TV Nitrička.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password