Výrub topoľov pri rieke Nitra: Stromoradie nahradí nová výsadba

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začal v pondelok (10. 1.) vykonávať výrub topoľov, ktoré lemujú rieku Nitra.

(zdroj: TASR) Predpokladaná doba výrubu je jeden mesiac, ktorý je realizovaný v období vegetačného pokoja a trvá do 31. marca. „Staré stromy dávno prekročili svoju životnosť, predstavujú bezpečnostné riziko, a preto musia byť nahradené novými,“ informoval primátor Nitry, Marek Hattas.

Bezpečnostný výrub sa týka topoľov na dvoch úsekoch.

Rúbať sa bude na strane Párovských lúk od Vodnej ulice smerom k bývalému Zelokvetu, kde má pribudnúť 50 nových stromov. Ďalším úsekom bude strana mestského parku od Vodnej ulice smerom k hydrocentrále. Dreviny stoja na pozemkoch SVP, ktorý si nechal zhotoviť odborný arboristický posudok. Ten sa týkal tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život len 14-ročný školák. Posúdením prešlo viac ako 300 drevín, z ktorých je 144 určených na výrub.

Podľa odborníka majú stromy približne 80 rokov, čo je minimálne 20 rokov po ich životnosti a pre svoje okolie predstavujú bezpečnostné riziko.

Stromoradie nahradí nová výsadba a vodohospodári ju zabezpečia v spolupráci s mestom Nitra. V bude vysadených približne 80 pyramidálnych topoľov čiernych. Dreviny budú vysadené ako vetrolam, ktorý zabezpečuje prirodzenú živú stenu medzi parkom a riekou Nitra. Odbor životného prostredia mesta Nitra odporučil vysadiť rýchlorastúce listnaté druhy štíhlych korún, ktoré zmiernia dôsledky výrubu. Výsledok výsadieb by sa mal prejaviť v horizonte viac ako desať rokov.

Televízia Nitrička

Forgot Password