Výrub stromov v meste

Stromy sú najdôležitejšími producentmi kyslíka, preto sa právom označujú aj pľúcami Zeme. Napriek tomu sa ich množstvo neustále znižuje.

Existenciu drevín často ohrozujú nelegálne systematické výruby. K výrubu stromov a drevín však môže dochádzať aj z iných dôvodov. Zlý zdravotný stav či ohrozovanie zdravia a majetku občanov môžu byť pádnym dôvodom na povolenie k výrubu. A niekedy to zariadi príroda sama. Inak tomu nie je ani v Nitre.

zdroj : facebook Mesto Nitra

V parku na Sihoti radnica nedávno zaznamenala vyvrátený strom. Ide o viackmenný javor, ktorému vyvrátilo jednu tretinu, zostávajúce dve tretiny sú nestabilné. Aj toto je dôvod na povolenie výrubu, mesto má však snahu každý strom nahradiť novým.

„Každého stromu určeného na výrub je nám ľúto, ale bezpečnosť ľudí, navyše na takom exponovanom mieste, je pre nás prvoradá. V parku v patričnom období pristúpime k náhradnej výsadbe nových stromov,“ informuje mesto Nitra na svojej sociálnej sieti.

Kvôli bezpečnosti občanov a detí pohybujúcich sa v parku, sa muselo pristúpiť aj k výrubu lipy pri bufete. Arborista na mieste zhodnotil, že strom je veľmi poškodený a nestabilný.

zdroj : facebook Mesto Nitra

Mimo parku dochádza z dôvodu praskliny na strome aj k výrubu orechu v areáli škôlky Staromlynská,

zdroj : facebook Mesto Nitra

Minulý týždeň sa tiež začalo s výrubom suchých briez v Brezovom háji pod Zoborom, ktorý bude naďalej pokračovať počas letných prázdnin.

zdroj : facebook Mesto Nitra

Mesto Nitra upriamuje pozornosť na výsadbu nových stromov za účelom spríjemnenia okolia. Zeleň neprospieva len atraktivite mesta, ale aj psychickému či fyzickému zdraviu jeho obyvateľov.

Stromy sú tiež veľmi dôležité i v letnom počasí, kedy pomáhajú zmierniť teplo znásobené rozhorúčeným betónom. Výsadba stromov sa začne realizovať keď ustúpia letné horúčavy.

„Nové výsadby sú naprojektované i pozdĺž rieky Nitra v priestore za zrekonštruovaným futbalovým areálom. S prihliadnutím na dokončenie výstavby novej cyklotrasy a verejného osvetlenia bol termín výsadby nových stromov stanovený rozhodnutím najneskôr do 31.12.2020,“ informovala radnica.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password