Výročná ďakovná púť na kalvárskom vŕšku v Nitre

Nábožná účasť veriaceho ľudu na čele s magistrátom mesta sa spája s poďakovaním sa Bohu za jeho pomoc v ťažkostiach a za jeho dobrodenia.

Od roku 1766 na kalvárii v Nitre prebieha výročná ďakovná púť občanov mesta Nitra a blízkeho i ďalekého okolia pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Pútnici ďakovali Bohu za dar starostlivej Matky Márie, pod ktorej ochranný plášť zverovali seba i svojich najbližších.

Aj tento rok misionári Verbisti a farnosť Nitra – Kalvária pozývajú na púť k Matke Božej na nitriansku kalváriu v dňoch 12. a 13. augusta 2023.

Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať pobožnosť Krížovej cesty, adorácia, modlitba posvätného ruženca a program pre deti a rodičov.

Viac informácii nájdete na webovej stránke kalvaria.verbisti.sk.

Tento rok pátri verbisti zároveň oslavujú jubileum: 100 rokov pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Česku.

Pri tej príležitosti púť bude doplnená besedou s misionármi. Súčasťou programu bude aj predstavenie Komunity CEnacolo s náznom MASKY.

Zdroj foto: Farnosť Nitra – Kalvária

Televízia Nitrička

Forgot Password