Výrazné zmeny na miestach posledného odpočinku

Zmena sa týka predovšetkým poplatkov za nájom. Mesto okrem nich zaviedlo aj pár noviniek.

Nájomné za miesto na cintoríne bude o niečo drahšie. Nitra však patrí na Slovensku k mestám, ktoré nemajú za hrobové miesta vysoké poplatky. „Nájomné sa nezvyšovalo už niekoľko rokov. My sme si urobili takú nejakú porovnávaciu tabuľku s inými krajskými mestami, ale aj s inými menšími mestami na Slovensku. Napriek navýšeniu cien za hrobové miesta patríme k mestám, ktoré majú pomerne nízke poplatky,“ povedal pre TV Nitrička hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

AKO SA ZMENIA SUMY ZA PRENÁJOM?

„Pri prenájme jednohrobu na desať rokov sa poplatok zvýši zo súčasných 27 na 40 eur, za dvojhrob zo 40 na 60 eur. Detský hrob sa zdvojnásobí z 10 na 20 eur,“ informuje ďalej hovorca mesta.

Nie všetky ceny sa budú zvyšovať, za hrobky zaplatia nájomníci menej.

„Poplatok išiel mierne dole zo 105 eur na 100 eur a takisto sa nemenil poplatok ani za urnové miesta. Tam bol pôvodný poplatok na úrovni 35 eur a ten sme ponechali v rovnakej výške. Čo sa ale zmenilo, je to, že pri urnových miestach, ktoré boli pôvodne určené na prenájom na 25 rokov, sa skrátil čas na 10 rokov, pokračuje Tomáš Holúbek.

Podľa jeho slov mesto pristúpilo aj k iným zmenám. Zdravotne ťažko postihnutý sa dostanú priamo na cintorín už aj na autách. Tento prístup sa využíva aj v zahraničí a funguje zadarmo. Ďalšou novinkou je, že na cintorín je už možné vojsť aj s vodiacim a asistenčným psom.

Nájomníci budú za hrobové miesta siahať pravidelnejšie a hlbšie do vrecka. „Poplatky sa budú valorizovať podľa miery inflácie,“ dodáva Holúbek.

Viac o zmenách na pohrebiskách sa dozviete aj v našej reportáži TV Nitrička.


Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password