Vyrastie v Nitre ďalší polyfunkčný dom?

V zastavanej časti mesta medzi cestou R1 a Drážovskou ulicou má vyrásť šesťpodlažný polyfunkčný objekt.

Vyplýva to z projektovej dokumentácie, ktorú na posúdenie vplyvov životného prostredia predložila spoločnosť Real Estate Consulting s. r. o. Konateľkou firmy je Dagmar Kapusníková, známa ako partnerka šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.

Objekt má mať 6 nadzemných podlaží. Prvé nadzemné poschodnie má slúžiť na komerčné účely, nájdeme tam predajňu potravín, drogériu a lekáreň. Ďalšie podlažia budú rozdelené do dvoch veží prepojených na treťom nadzemnom podlaží terasou. Tu by mala sídliť reštaurácia, služby a administratíva. Zvyšné poschodia budú vypĺňať obytné jednotky a izby na prechodné ubytovanie internátneho typu. Na parkovanie plánuje investor využiť prvé podzemné a druhé nadzemné podlažie s počtom 125 stojísk. Celková podlahová plocha objektu predstavuje takmer 9 000 m2.

Výstavba objektu je naplánovaná na október 2021 až december 2023.

Stavba je podľa zámeru situovaná na pozemkoch určených na zastavanie. Ak by k realizácii objektu neprišlo, predpokladá sa, že na ploche medzi cestou R1 a Drážovskou ulicou by skôr či neskôr vyrástol iný projekt. Podľa spracovateľa zámeru Petra Bányiiho je potrebné upozorniť len na zvýšené riziko kontaminácie pôjdy najmä ropnými látkami počas výstavby.

Zámer je navrhovaný v území, na ktoré sa vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej ochrany.

Na pozemkoch sa podľa spracovateľa zámeru nenachádzajú žiadne cenné rastlinné či živočíšne spoločenstvá. „Posudzovaná plocha je z hľadiska botanického, zóologického a fytocenologického bezcenná. Uvedená činnosť nebude mať žiaden škodlivý vplyv na zdravotný stav rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v riešenom území,“ píše sa v zámere.

Prevádzka polyfunkčného domu pod Zoborom pritom bude mať vplyv aj na intenzitu dopravy – predpokladá sa jej zvýšenie s trvalým a postupným nárastom. Aj keď v súkromných záhradách nemožno predpisovať realizáciu sadových úprav, vzhľadom na súčasné požiadavky obyvateľstva na stvárnenie bývania sa s nimi automaticky počíta. Investor by mal preto ako kompenzáciu zvážiť výsadbu vzrastlej zelene na verejných plochách.

Zdroj foto: Zámer pre zisťovacie konanie

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password