Vyplnením dotazníka môžete ovplyvniť podobu sociálnej pomoci v meste

Výsledky dotazníkového prieskumu budú zapracované do plánov na roky 2021 – 2025.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Pred časom sme vás informovali, že v Nitre bude prebiehať aktualizácia plánov sociálnych služieb, ktoré mesto poskytuje svojim občanom. Podľa nitrianskej radnice ide tento rok o 3. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2025.

Strategický dokument stanoví krátkodobé, dlhodobé ciele a priority na území Nitry v sociálnej oblasti.

„Aby sme vedeli systém sociálnych služieb nastaviť v požadovanom množstve a kvalite a najmä tak, aby zodpovedal vašim potrebám, chceme vás poprosiť o spoluprácu,“ uvádza Martina Hrozenská, referentka pre komunitné plánovaniu odboru sociálnych služieb na mestskom úrade.

Dotazník je určený pre prijímateľov sociálnych služieb, ale aj pre širšiu verejnosť, napríklad pre tých, ktorí majú príbuzných vyžadujúcich sociálnu pomoc zo strany mesta, no aj pre tých, ktorí ju možno budú raz potrebovať.

K dispozícii je tlačená verzia dotazníka, nájdete ju v kientskom centre služieb Mestského úradu v Nitre, alebo elektronická forma, ktorú môžete vyplniť hneď teraz.

Dotazník je anonymný, podstatné sú získané informácie. Tie budú spracované a sprístupnené verejnosti. Cieľovými skupinami, ktoré často patria k využívateľom sociálnej pomoci sú napríklad seniori a ľudia so zdravotným postihnutím, teda tí, ktorí využívajú denné stacionáre, opatrovateľskú službu, špecializované zariadania či podporu samostatného bývania. Ďalej sú to tiež ľudia bez domova, týrané osoby alebo drogovo závislé osoby, rodiny s deťmi a marginalizované rómske komunity.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password