Výplata 13. dôchodku sa pripravuje. Kto ho dostane a v akej výške?

O 13. dôchodok nemusíte žiadať. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch.

Nárok na 13. dôchodok vznikne ľuďom, ktorí budú v decembri 2020 poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Poisťovňa ho vyplatí aj dôchodcom s bydliskom mimo územia SR. Vyplýva to zo zákona, ktorý NR SR schválila 21. októbra 2020 a ktorý prezidentka podpísala 27. októbra 2020.

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eur.

Vyplatená čiastka závisí od všetkých dôchodkových príjmov daného dôchodcu. Do tejto sumy sa zahŕňa aj výška výsluhového dôchodku, dôchodku z cudziny a dôchodku vyplácaného z II. piliera. Maximálny príspevok však dostanú poberatelia, ktorých dôchodok predstavuje sumu 214,83 eur a menej – je teda určený ľuďom s najnižšími dôchodkami.

„Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodky v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura, sa výška 13. dôchodku primerane znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura a určí sa podľa vzorca určeného zákonom,“ uvádza SP. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur dostanú poberatelia, ktorých suma dôchodku je 909,28 eur a vyššia.

Poisťovňa nebude o výplate dôchodku zasielať písomné rozhodnutia. Sumu dôchodcom poukáže priamo na účet v banke alebo v hotovosti poštou, resp. hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, musia do 15. novembra Sociálnej poisťovni ohlásiť jeho výšku.

Túto povinnosť im ukladá zákon. Informácia bude následne slúžiť na výpočet sumy 13. dôchodku. Pre tento účel je zriadený elektronický formulár dostupný na webovej stránke SP. Vyplnenie elektronického tlačiva by malo byť jednoduché, v prípade otázok sa poberatelia môžu obrátiť na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo mailom.

Výšku 13. dôchodku si bude môcť poberateľ vypočítať pomocou online kalkulačky.

Inštitúcia sľubuje aplikáciu zverejniť v priebehu novembra. Situáciu sledujeme a tému pravidelne aktualizujeme.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password