Vynovili Centrum pre deti a rodiny

Budova na Chrenovej ponúkne kapacitu pre 74 detí.

„Od prvého januára minulého roku, na základe zmeny zákona, zanikli na Slovensku všetky detské domovy a vznikli centrá pre deti a rodinu,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Z pôvodnej budovy na Dlhej ulici, ktorá najprv slúžila ako materská škola, neskôr ako dojčenský ústav či detský domov, sa tak stalo Centrum pre deti a rodiny. Podľa ministra cieľom takéhoto centra je vytvoriť podmienky, aby rodiny získali čas a priestor na vyriešenie svojich problémov a vrátili sa opätovne dohromady.

„Kapacita je 74 detí. Teraz sem presťahujeme 2 samostatné skupiny, spolu 22 detí, aby žili ako rodiny. Oni tak žijú už teraz. Majú svoju kuchyňu, kde si sami varia, sami si perú. Vychovávateľ sa o nich stará tak, akoby to bola mamička alebo ocino, len namiesto dvoch detí je desať,“ pokračuje Ľubica Dragúňová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny.

Dôležitou súčasťou je aj práca s rodinou, teda ambulantná a terénna forma pomoci. Ak sa podarí rodinu zachrániť a dieťa ostane v biologickom prostredí, pobyt v centre nie je nutný.  

„Okolo 159 deťom sme zabránili, aby sa dostali na rozhodnutia komisného súdu a sanovali sme o prirodzenom rodinnom prostredí. Nitra má zatiaľ 5 prípadov sanácie rodinného prostredia,“ hovorí Štefan Šulek, námestník sekcie sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR.

V centre sa nachádzajú deti vo veku od 6 do 25 rokov. Deti do 6 rokov žiaľ zariadenie neprijme. Ich starostlivosť zabezpečujú profesionálni rodičia, ktorí sú zamestnancami centra.

„Takéto väčšie zariadenia budú postupne zanikať a prejde sa na rodinný typ, to znamená po skupinách. Ale pokiaľ ten čas definitívne príde, je veľmi dôležité, aby toto zariadenie poskytovalo štandardné služby, priestory a hygienu,“ dodáva Ján Richter.

Televízia Nitrička

Forgot Password