Výnimky z povinného nosenia rúšok sa opäť rozšírili

Úrad verejného zdravotníctva SR od štvrtka rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest.

Pokračujeme v uvoľňovaní. Výnimku z povinného nosenia rúška dostali nevesty i ženísi počas svadby – nemusia si ich nasadiť pri obrade ani na svadobnej hostine. Výnimka sa vzťahuje aj na žiakov pri konaní prijímacích, komisionálnych i jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.

Opatrenie nadobudlo účinnosť vo štvrtok na pravé poludnie.

Úrad verejného zdravotníctva SR rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku. „Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,“ odôvodnil Ján Mikas, hlavný hygienik SR.           

Foto: Pixabay.com

V stredu 20. mája nastala 4. fáza uvoľňovania protiepidemiologických opatrení. Zmeny v nosení rúšok nastali už vtedy.

Vstupom do štvrtej fázy prestalo byť nosenie rúška v exteriéri povinné. Vonku po dodržaní päť metrovej vzdialenosti od cudzích osôb rúško mať nemusíme. Naďalej však ostala v platnosti povinnosť nosiť ochranu tváre na verejných plochách v interiéri, aj tu však platia výnimky. Pedagógovia ani žiaci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a deti v materských školách rúška mať nemusia. Oslobodení sú aj športovci na vnútorných či vonkajších športoviskách a fotografované osoby na nevyhnutný čas.

Foto: Pixabay.com

Zabúdať by sme nemali ani na alergikov či astmatikov. Aj keď pre nich osobitné výnimky neplatia, nosenie rúška im môže spôsobovať zdravotné ťažkosti.

Mnohí miesto toho, aby riskovali záchvat, si rúško i na miestach, kde to nie je povolené, na chvíľu zložia. Návod, ako dať svojmu okoliu jasne najavo, že sa nákazy v tomto prípade báť nemusí, ponúkla iniciatíva z Čiech. Alergici a astmatici si preto na tvárové masky pripínajú sponky s motívom kvetu.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password