Výmenné lístky. Kedy ich netreba?

Návšteva odborného lekára si často vyžaduje odporučenie na špecializované vyšetrenie. Viete, k akým lekárom výmenný lístok nepotrebujete?

Výmenné lístky k špecialistom boli opäť zavedené novelou Zákona o zdravotnej starostlivosti z apríla 2013. V prípade, že všeobecný lekár pošle pacienta na odborné vyšetrenie k špecialistovi, požaduje sa výmenný lístok.

V zmysle zákona sú výmenné lístky podmienkou toho, aby bolo ošetrenie pacienta hradené zdravotnou poisťovňou.

Špecialista tiež musí vedieť doložiť, ktorý lekár poslal pacienta na vyšetrenie. Správne vyplnený lístok by mal teda ušetriť čas pacientovi aj špecialistom a tiež zabrániť duplicitným vyšetreniam. „Výmenný lístok prepája jednotlivé záznamy z odborných vyšetrení, čím umožňuje komplexný pohľad na aktuálny problém pacienta,“ informuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Všeobecný lekár na ňom uvádza zhrnutie vyšetrenia, predpokladanú diagnózu, cieľ vyšetrenia u odborného lekára aj urgentnosť výmenného lístka. Za vystavenie výmenného lístka pacient neplatí žiaden poplatok.

V súčasnej dobe je možné použiť tlačený aj elektronický výmenný lístok.

Elektronický výmenný lístok je súčasťou systému ezdravie, v ktorom sa vygeneruje číselný kód pre pacienta. Po dohode s pacientom nie je potrebné  záznam z vyšetrenia ani lístok tlačiť, pacient si však musí špecialistovi uviesť pridelený číselný kód. „Aktuálne sa odporúča výmenný lístok tlačiť, vzhľadom na postupné pripájanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému ezdravie,“ uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií.

Výmenné lístky slúžia teda na odporučenie pacienta k špecialistovi, ale aj na hospitalizáciu a zaznamenanie odpovede na navrhnuté odborné vyšetrenie. A aká je platnosť takéhoto lístka? V zákone nie je uvedená doba, počas ktorého je výmenný lístok od všeobecného lekára platný, vychádza sa preto z predpokladu, že pokiaľ pacient potrebuje navštíviť špecialistu, mal by tak urobiť v čo najkratšom možnom čase.

Ku komu bez odporučenia?

Výmenný lístok pacient nepotrebuje pri návšteve zubnej ambulancie, gynekológa, kožného lekára, psychiatra ani oftalmológa, ale len v prípade, ak si ide po predpis okuliarov. Tiež nie je potrebný pri úraze, ak pacient príde na vyšetrenie do 24 hodín. Pri liečení osôb, ktoré si vyžadujú sústavnú liečbu, či pri ochrannom ambulantnom liečení, napríklad pri odvykacích kúrach, ale ani pri opakovanej návšteve špecialistu nie je potrebné priniesť výmenný lístok.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password