Výdajňa potravín má zmierniť ťažkú životnú situáciu

Nachádzate v sociálne krízovej situácii? Zistite, či máte nárok využiť potravinovú pomoc Mesta Nitra.

Zmiernenie ťažkej životnej situácie sociálne slabších a odkázaných Nitranov má za cieľ sociálna výdajňa potravín, ktorá sa nachádza v priestoroch Mestskej tržnice. Od 1. mája 2022 sa Mesto Nitra rozhodlo poskytovať túto bezplatnú pomoc väčšiemu množstvu seniorov poberajúcim starobný dôchodok, samoživiteľom a ďalším zraniteľným skupinám obyvateľov mesta.

Pre využívanie služby je potrebné zaevidovať sa v Klientskom centre, pričom na overenie, či občan spĺňa podmienky, stačí občiansky preukaz.

„Na službu sa môže prihlásiť osoba, ktorej bol priznaný a poberá starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok, rodina v hmotnej núdzi s tromi a viac maloletými deťmi, občan alebo rodina v krízovej sociálnej situácii, rodič s jedným a viac nezaopatrenými deťmi, ak súhrnný príjem tejto rodiny je nižší ako 1,75 – násobok príslušných súm životného minima a rodina s jedným a viac nezaopatrenými deťmi, ak súhrnný príjem tejto rodiny je nižší ako 1,5 – násobok príslušných súm životného minima,“ informovala Denisa Cseriová z Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.

Kým doteraz sa mohli prihlásiť na túto službu seniori so starobným dôchodkom na úrovni 334 eur, teraz je to už 381,60 eur.

Poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni potravín sa uskutočňuje prostredníctvom kartového systému. Čipová karta sa vydáva na obdobie 6 mesiacov. Po ich uplynutí sa opätovne preverí oprávnenosť ďalšieho poskytovania bezplatnej pomoci na obdobie ďalších 6 mesiacov. Sortiment výdajne tvoria potraviny a potravinárske výrobky základného alebo trvanlivého charakteru, ako sú napríklad chlieb, pečivo, múka či cestoviny.

ilustračná foto: zdroj pixabay.com

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password