Vybrané osoby sú od poplatkov za rozhlas a televíziu oslobodené

Časť obyvateľov od 1. januára tohto roka ušetrí. Finančú stratu vyrovná štát.

Na základe septembrového schválenia novely zákona o úhrade za služby verejného rozhlasu a televízie, sú dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej núdzi oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov. S návrhom prišla minulý rok koaličná strana SNS a v parlamente získala 109 hlasov od vtedy prítomných 138 poslancov. Dôvodom návrhu zmeny mala byť, v zmysle „negatívnych sociálnych dôsledkov“, snaha finančne čiastočne odbremeniť vybraných občanov. Časť opozície naznačila, že zrušenie poplatkov niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami považuje za účelový krok.

Novela zákona vstúpila do platnosti 1. januára 2020.

„Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eur k 31. 12. 2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1. 1. 2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady,“ informuje Rozhlas a televízia Slovenska. To znamená, že ak ste boli doposiaľ platiteľom polovičného poplatku, RTVS vie, že ste dôchodca, ZŤP alebo v hmotnej núdzi. Platitelia platiaci úhradu cez SIPO odteraz nebudú mať predpis RTVS na SIPO doklade. Zmena je automatická, RTVS nie je potrebné kontaktovať.

„Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1. 1. 2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke),“ vysvetľuje RTVS.

Noví penzisti musia nárok na oslobodenie od koncesionárskych poplatkov preukázať potvrdením zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku, čestné vyhlásenie a rodné číslo. Zmena sa dotýka poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku alebo poberateľov rovnocenných dôchodkov vyplácaných zo zahraničia. Od platenia budete oslobodení od nasledujúceho mesiaca po preukázaní nároku.

„Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty,“ oznamuje Rozhlas a televízia Slovenska. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi predložia potvrdenie z Úradu práce a rodné číslo.

Touto zmenou vznikne RTVS, podľa odhadov politikov, výpadok príjmov v sume približne 8 miliónov eur ročne. RTVS predpokladá oveľa vyššiu sumu. Finančná strata by mala byť pokrytá zo štátneho rozpočtu.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password