Vybrali 9 projektov, ktoré Nitre pomôžu v boji s pandémiou

Finančná pomoc bude využitá najmä na kúpu ochranných a dezinfekčných prostriedkov či edukačných pomôcok.

Uzávierka predkladaných projektov, ktoré majú Nitre pomôcť v boji s pandémiou bola vo februári. Nitrianska komunitná nadácia (NKN) informuje, že aktuálne je vybraných 9 projektov určených na realizáciu. „V rámci 1. ročníka grantovej výzvy SYNCREON POMÁHA NITRE POČAS PANDÉMIE bude podporených 9 projektov celkovou sumou 10081,05 €,“ uviedla NKN.

Cieľom rýchlych grantov je podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré podporujú obyvateľov Nitry a zmierňujú dôsledky pretrvávajúcej pandemickej situácie. Do termínu uzávierky bolo vybraných 19 projektov. Grantová komisia Syncreonu a správna rada NKN rozhodla o podpore 9 z nich. „Všetky predložené projekty majú opodstatnenie, pretože situácia spandémiou je, žiaľ, momentálne kritická. Radi by sme podporili každý znich, no rozpočet na grantový program nie je bezodný. Preto grantová komisia vyberala najmä tie, ktoré nemôžu, alebo nevedia byť financované ziných zdrojov asú teda naozaj odkázané práve na takúto pomoc“, hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie.

Každý projekt mohol získať maximálne 1200 eur, nie všetky požadovali túto sumu.

K podporeným projektom patria:

 • Chem sa učiť naďalej! – Spojená škola internátna, Červeňova ulica (1200 €)
  Financie majú zabezpečiť edukačný materiál a špeciálne pomôcky pre cca 50 detí so zdravotným postihnutím. Deťom s autizmom alebo mentálnym postihnutím majú v domácom vzdelávaní pomôcť aj tablety.
 • Krok vpred k bezpečnosti – Združenie STORM (1200 €)
  Zabezpečnie dezinfekcie germicídnymi žiaričmi v priestoroch OZ STORM a respirátory využívané pri terénnej sociálnej práci.
 • Vozíme sa bezpečne – Pod krídlami Dominiky, n. o. (1200 €)
  Organizácia sa venuje pomoci rodinám s detským onkologickým pacientom. Grant využije na nákup dezinfekčného postrekovača do áut, ktorými zabezpečujú napríklad prevoz detských pacientov na liečbu rakoviny.
 • S germicídnym žiaričom v boji proti vírusom – Centrum pre deti a rodiny (1182 €)
  Financie pôjdu na kúpu 3 germicídnych žiaričov. V detskom domove je 72 zamestnancov a 72 detí, z ktorých niektoré sú zdravotne ťažko postihnuté. Časť detí a zamestnancov sú aktuálne covid pozitívni.
 • Bezpečne pomáhame rodinám – Centrum pre rodinu Nitra (499,05 €)
  Cieľom podpory je udržanie zdravotne bezpečného prostredia zamestnancov, dobrovoľníkov a návštevníkov centra kúpou ochranných prostriedkov a dezinfekcie.
 • Online pomoc nepočujúcim deťom domov – EFFETA Stredisko sv. Františka Seleského (1200 €)
  Grant je určený na technické dovybavenie pre pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na vzdelávaní nepočujúcich detí.
 • Neinvazívna podpora dýchania pre COVID pozitívnych pacientov – Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, n. o. Zobor (1200 €)
  Dýchanie má podporiť vysokofrekvenčná ventilácia kyslíka, ktorá dokáže predchádzať potrebe pľúcnej ventilácie.
 • Lietajúci dobrovoľníci – terénna a technická podpora pre OZ KlauDIA (1200 €)
  Združenie pomáha rodinám s deťmi s diabetom. Z grantu nakúpia ochranné prostriedky, dezinfekciu a zdravotné pomôcky.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password