Vráble spustili proces implementácie modelu CAF pre verejnú správu

Model CAF (Common Assessment Framework) predstavuje systém manažérstva kvality pre verejnú správu, ktorý podporuje samohodnotenie organizácií verejného sektora s cieľom získať štruktúrovaný obraz organizácie a následne námety na zlepšovanie jej činnosti, informovala Katarína Botková z Mestského úradu vo Vrábľoch.

Do výzvy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR sa mesto prihlásilo v júni tohto roka. „Naša samospráva bola úspešná a stala sa jedným z mála miest v rámci jesenného cyklu implementácie modelu CAF,“ skonštatovala Botková. Počas nasledujúcich 14 mesiacov ÚNMS bezodplatne poskytne mestu Vráble školiteľskú, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť v hodnote takmer 11.000 eur počas celej doby implementačného cyklu modelu CAF.

Hlavným cieľom implementácie tohto modelu je, aby samospráva zvýšila svoju efektivitu, výkonnosť a kvalitu riadenia mestského úradu prostredníctvom iniciovania záujmu zamestnancov o interné zlepšovanie, zamerala sa na riešenia svojich úloh v prospech obyvateľov a v neposlednom rade získala medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Projekt je rozdelený do štyroch fáz. Mesto Vráble sa momentálne nachádza v prvej prípravnej fáze. Po zaškolení v októbri bude nasledovať príprava samohodnotiacej správy, ktorá poskytne analýzu činnosti mestského úradu, jeho prístup k úlohám. Ďalším krokom bude tzv. akčný plán zlepšovania, ktorý bude obsahovať konkrétne návrhy a opatrenia na zlepšenie. Na základe posúdenia hodnotiteľov prostredníctvom tzv. externej spätnej väzby bude následne mestu Vráble udelený prestížny titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Zdroj foto: vrable.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password