Poradňa: Voliť môžete všade na Slovensku

S hlasovacím preukazom môžete voliť zo všetkých kútov Slovenska. So žiadosťou sa treba obrátiť na kompetentné úrady.

Ak predpokladáte, či viete, že v čase tohtoročných volieb do Národnej rady SR nebudete v mieste svojho trvalého bydliska, nezabudnite, že voliť môžete odkiaľkoľvek. Aj voliči, ktorí budú 29. februára – teda v deň volieb v zahraničí – môžu voliť. Žiadosť o volenie zo zahraničia bolo potrebné na kompetentné úrady alebo Ministerstvo vnútra SR zaslať do 10. januára.

Na voľby na území SR, ale mimo trvalého bydliska potrebujete hlasovací lístok.

„Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu,“ vysvetľuje Ministerstvo vnútra. Volič, ktorému sa vydá hlasovací preukaz, bude zo zoznamu voličov danej obce vyradený. V zozname bude tiež uvedená poznámka o vydaní preukazu.

zdroj: pixabay.com

„Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce,“ uvádza § 46 Zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O hlasovací lístok môžete požiadať 3 spôsobmi.

  • Ak navštívite osobne obecný alebo mestský úrad v úradných hodinách najneskôr v predposledný deň volieb (28. 2. 2020), preukaz vám bude vydaný bezodkladne.
  • Písomná žiadosť musí byť úradu doručená najneskôr 15 dní pred voľbami, teda 10. februára 2020.
  • O preukaz môžete požiadať aj elektronicky. Buď zašlete sken žiadosti, alebo priamo textovú žiadosť. Uviesť musíte meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú vám bude doručený preukaz do vlastných rúk. Ak ju neuvediete, úrad vám zásielku zašle na adresu trvalého pobytu najneskôr 3 dni od doručenia žiadosti.

Ak má Váš preukaz prevziať iná osoba, v žiadosti musíte uviesť jej údaje, a to meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prevzatie preukazu potvrdí svojim podpisom.

zdroj: pixabay.com

Žiadosť môžete vybaviť aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom.

Posledný môžný deň pre vybavenie tejto žiadosti je 28. február. Tá musí obsahovať (okrem korešpondenčnej adresy) všetky horeuvedené údaje.

„Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku,“ hovorí Zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

Na nitrianskom Mestskom úrade je v súčasnosti na prízemí, v blízkosti klientskeho centra, zriadená námietková kancelária. „Občania si tu môžu vybaviť hlasovacie preukazy, či požiadať o možnosť vykonať voľby do prenosnej volebnej urny,“ informovala Ľudmila Synaková z odboru komunikácie a propagácie úradu. Kancelária je otvorená pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.00, v stredu od 8.00 do 16.30 a v piatok od 8.00 do 13.30 hod. Telefonický kontakt je 037/65 02 109.

Mohlo by vás zaujímať: Ako voliť a na čo si dávať pozor

O pár dní sa na Slovensku ukutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby. Budú stáť takmer 13 miliónov eur a zúčastniť sa ich môže viac ako 4 milióny voličov. Ak sa chystáte voliť, tu je pár informácií.

Téme parlamentných volieb sa v spravodajstve venovala aj TV Nitrička. Samotný priebeh volieb a ďalšie dôležité informácie v reportáži spracoval redaktor Silvester Roštár.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password