Voliť môžete aj z domu, stačí o to požiadať

Parlamentné voľby 2020 sú za dverami. Poznáte všetky svoje možnosti?

Odovzdať hlas svojmu kandidátovi v blížiacich sa voľbách do NR SR môžu aj voliči, ktorý v deň volieb nebudú môcť prísť do volebnej miestnosti. Za voličom, ktorému zdravie bráni osobne sa zúčastniť a vhodiť volebný lístok do urny, môže prísť prenosná schránka.

„Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená,“ informuje Ľudmila Synaková z odboru komunikácie a propagácie v Nitre.

Požiadať o voľbu do prenosnej urny je možné v predstihu, ale aj v deň konania volieb.

Záujemcovia tak môžu urobiť v úradných hodinách osobne na Mestskom úrade v Nitre na prvom poschodí nad klientským centrom, číslo dverí 619, alebo telefonicky na čísle 039/6502 238.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020.

Občania Slovenska si v tento deň budú voliť 150 poslancov, ktorí na ďalšie štyri roky zasadnú do parlamentu. Kandiduje 25 politických strán. Volič si vyberie jednu stranu, ktorej chce dať svoj hlas a zakrúžkuje najviac 4 kandidátov.

Právo voliť majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia vek 18 rokov. Možné je voliť aj zo zahraničia alebo v okrsku, v ktorom občan nie je zapísaný, musí sa však preukázať hlasovací preukazom. Požiadať oň je možné osobne na mestskom alebo obecnom úrade, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb – 28. februára. V prípade písomnej alebo elektronickej žiadosti bol posledný možný termín stanovený na 10. februára 2020.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password