Vodiči POZOR: Pripravte sa na nové pravidlá na cestách. Na čo všetko si budete musieť zvyknúť?

Na slovenských cestách budú platiť po schválení nové pravidlá. Ministerstvo dopravy predstavilo návrh 10 prevratných zmien, ktoré úplne upravia pravidlá na našich cestách.

Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2019 a niektoré opatrenia z návrhu zákona majú nadobudnúť až 1. apríla 2020. Zmeny dajú väčšie právomoci dopravným policajtom a sprísnia sa napríklad aj sankcie za používanie telefónu počas jazdy. Cieľom je znížiť počet nehôd a obetí na cestách. Podľa nových pravidiel budú môcť šoféri prísť ľahko o doklady aj bez toho, aby auto šoférovali. Pozor by si mali dať taktiež začiatočníci (neskúsení šoféri), ktorí sa počas prvých dvoch rokov ocitnú v ohrození.

Pripravili sme pre vás kompletný zoznam 10 prevratných zmien na cestách:

1. Používanie mobilov

Vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj, alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Nevzťahuje sa to na vodičov Ozbrojených síl SR, Hasičského a záchranného zboru, vodičov Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, Vojenskej a obecnej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri vykonávaní svojich úloh .

Zo zákona pribudol jednoznačný zákaz držania mobilu aj akýmkoľvek spôsobom ho obsluhovať. To isté platí aj pre kamery či iné zariadenia. Do zakázanej kategórie nespadajú úkony, ktoré sa dajú vybaviť stlačením jedného tlačidla, napríklad za pomoci tlačidiel na volante. Zákaz sa dotýka aj činností, ktoré výrazne odpútavajú pozornosť vodiča, ako je napríklad nastavovanie navigácie alebo ladenie rozhlasových staníc. Za porušenie tohto zákazu budú vodiči v blokovom konaní pokutovaný sumou od 100 eur.

ilustračný obrázok

2. Záchranárska ulička na diaľnici bude povinná

Tak isto povinnosť bude platiť aj na cestách mimo obce, ktoré majú najmenej dva jazdné pruhy v každom smere jazdy. V prípade, že nedodržíte tieto pravidlá, hrozí vám pokuta vo výške 99 eur a ak sa nebodaj zavesíte za vozidlo, ktoré použilo výstražné znamenie, bude vám uložená sakcia vo výške 300 eur.

Množstvo vodičov vie, čo majú robiť, ak počujú sirénu záchranárskych vozidiel. Po novom budú vodiči povinní vytvárať na diaľnici núdzový jazdný pruh pre záchranné zložky tzv. záchranársku uličku. To znamená, že vodiči v ľavom pruhu sa uhnú na ľavú krajnicu a vodiči v pravom pruhu na pravú, čím vytvoria prístupový koridor pre záchranárske vozidlá. Šoféri budú môcť využívať aj miesta, na ktorých je to inak zakázané, napríklad ostrovčeky alebo už spomínané krajnice.

diaľnica, ilustračný obrázok

3. Jazda pod vplyvom alkoholu

Už tretí rok platí pre cyklistov tolerancia alkoholu 0,5 promile v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov. Podľa nových pravidiel si bude môcť cyklista dovoliť jazdiť s týmto množstvom (0,5 promile) len v obci. Mimo obce, teda mimo tabúľ označujúcich hranicu obce, chce Ministerstvo vnútra SR zaviesť nulovú toleranciu alkoholu pre cyklistov bez ohľadu na to, či ide o cestu alebo cyklotrasu.

ilustračný obrázok

E-kolobežky pribudnú do definície nemotorového vozidla. Pre kolobežku s pomocným motorčekom budú platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá. E-kolobežky budú môcť jazdiť na chodníku len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov. Cyklisti, kolobežkári a osoby na samovyvažovacích vozidlách môžu jazdiť len pri pravej krajnici, no nemôžu ohroziť pohyb chodcov. Ministerstvo vysvetľuje odlíšenie elektrickej kolobežky od bežnej, nakoľko osoba na kolobežke bez motorčeka je považovaná naďalej za chodca.

Po novom budú platiť rovnaké pravidlá aj pre osoby, ktoré jazdia na elektrických kolobežkách a samovyvažovacích vozidlách. 

4. Striedavé radenie (zipsovanie vozidiel)

Absolútnou novinkou je zavedenie „zipsovania“ bez potreby umiestnenia príslušnej dopravnej značky na danom mieste. Podľa zákona sa bude uplatňovať aj pri súbežnej jazde pred prekážkou, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

striedavé radenie

Podľa Zákona o cestnej premávke č. 8 z roku 2009 Z. z. paragraf 10 odsek 6 „vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu.“ Odsek 6 sa podstatne podĺžil o „to neplatí pri súbežnej jazde, kedy vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

Rovnaký princíp bude platiť aj v mieste, kde sa dva pruhy zbiehajú, pričom je jasné, ktorý z nich je priebežný. V paragrafe 10 odseku 10 tohto zákona sa píše: „Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúci vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.“ Odsek 10 sa predĺžil o: „Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.“

5. Zadržanie dokladov a evidenčného čísla

Podľa nového návrhu, ak nebude pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti uhradená, policajt, ktorý príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste vám môže zadržať všetky doklady od vozidla, ako aj tabuľky s evidenčným číslom vozidla priamo na mieste, čím držiteľovi znemožní ďalšiu jazdu vozidlom. Je jedno, kto vozidlo šoféruje a či ste jeho majiteľom. Doklady sa majiteľovi vrátia vtedy, ak uhradí dlžnú pokutu.

6. Parkovanie na chodníkoch

Nový návrh bude upravovať znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jasne uvedené, že parkovať na chodníku môžme len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou.

ilustračný obrázok

7. Zmeny pri troch závažných priestupkoch

Šoférom dnes hrozí preskúšanie alebo návšteva lekára v prípade, ak v priebehu jedného roka spáchajú viac ako tri závažné priestupky, za ktoré dostali pokutu vo výške aspoň 60€. Po novom by výška pridelenej pokuty nemusela byť relevantná a na preskúšanie budú stačiť tri priestupky.

8. Prísny režim pre neskúsených vodičov

Začínajúcim šoférom, ktorí majú vodičské oprávnenie kratšie ako dva roky, pripravil zákon poriadne zmeny. Ministerstvo vnútra im navrhuje stanoviť dvojročné „skúšobné“ obdobie, počas ktorého by nemohli spôsobiť závažný priestupok alebo prekročiť najvyššiu povolenú rýchlosť. V prípade porušenia dvoch priestupkov, budú musieť absolvovať doškoľovací kurz, navštíviť psychológa a ísť na opakované preskúšanie na políciu.

9. Evidencia vozidla

Na dopravnom inšpektoráte sa postupne bude upúšťať od vypisovania papierových žiadostí pri evidenčných úkonoch vozidla. Vypustiť by sa mala aj povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré okresný úrad zaslal v elektronickej podobe. Rozšíriť by sa malo elektronické prihlasovanie novozakúpených vozidiel.

10. Kontrola VIN

Na dopravných inšpektorátoch upustia od vykonávania fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle. O kontroly identifikátorov vozidiel sa po novom postarajú pracoviská technických kontrol, ktoré je potrebné absolvovať v pravidelných intervaloch. Túto činnosť zabezpečia aj prac.oviská kontroly originality vozidiel, ktoré musia byť na túto činnosť patrične vybavené.

zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prehlad-najdolezitejsich-zmien-ktore-navrhujeme-v-novele-zakona-o-cestnej-premavke

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password