Vo františkánskom sa na Veľký piatok uskutoční starobylá liturgia Temných hodiniek

Počas tzv. Tenebrae zaznejú výnimočné zborové spevy od španielskeho renesančného autora Tomása Luisa de Victoriu a pôsobivý spev Miserere mei od Gregoria Allegriho.

V liturgii sa predstaví Nitriansky komorný orchester ZOE, informovalo Biskupstvo Nitra.

Pojmom Temné hodinky sa označuje matutínum a laudy Zeleného štvrtka až Bielej soboty slávené počas Veľkého týždňa. Liturgia matutína pozostávala z troch noktúrn, pričom každé nokturno obsahovalo tri žalmy. Po nich nasledovali tri čítania zo Svätého písma a spievané responzóriá. Počas Veľkonočného tridua sa na konci prvého nokturna každého matutína spievali žalospevy zo Starého zákona, z knihy Nárekov, tzv. Jeremiášove náreky alebo Lamentácie.

Pre samotný obrad je príznačné postupné zhasínanie 15 sviečok, vždy jednej po každom žalme.

„Tá posledná horí v úplnej tme chrámu, keď zaznie Allegriho Miserere, a predstavuje Kristovu nádej vzkriesenia,“ uviedlo biskupstvo.

Úprava zhudobneného žalmu 51 od majstra Allegriho, ktorá zaznie v nitrianskom chráme, je úpravou, ktorá sa pri tejto príležitosti používala v Sixtínskej kaplnke počas pápežskej liturgie. Pod trestom exkomunikácie bolo zakázané vyniesť partitúru z Vatikánu. Jej pôvodná partitúra napísaná vlastnou rukou skladateľa sa nikdy nenašla.

Tri autorizované kópie partitúry boli pred rokom 1770 distribuované mimo Sixtínskej kaplnky, jedna pre Leopolda I. Habsburského, jedna pre portugalského kráľa a jedna pre Giovanniho Battistu Martiniho. Žiadnej z nich sa však nepodarilo reprodukovať krásu Miserere, ako sa spievala v Sixtínskej kaplnke.

Štrnásťročný Wolfgang Amadeus Mozart si počas návštevy Ríma v apríli 1770 vypočul Allegriho Miserere počas liturgie Tenebrae. Na Zelený štvrtok ho prepísal úplne spamäti a nasledujúci piatok sa vrátil do Sixtínskej kaplnky, aby urobil drobné opravy. Mozart partitúru nevyniesol a exkomunikácia sa nevzťahovala na pamäť.

Starobylá liturgia Temných hodiniek sa ukutoční v Kostole sv. Petra a Pavla v Nitre na Veľký piatok (29. 3.).

Televízia Nitrička

Forgot Password