Vlaky budú pre študentov opäť zadarmo

Ministerstvo vzhľadom na stále sa zlepšujúcu epidemiologickú situáciu plánuje aj obnovenie medzinárodnej dopravy.

železničná stanica

Bezplatná preprava pre žiakov a študentov do 26 rokov vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov bola od 1. 4. 2020 až do odvolania dočasne pozastavená na základe rozhodnutia vlády SR. Niektorí žiaci a študenti sa od 1. júna vracajú do škôl, Ministerstvo dopravy a výstavby SR preto obnovuje bezplatnú vlakovú dopravu pre uvedenú časť obyvateľstva.

„Znamená to, že od 1. júna  budú môcť cestovať bezplatne všetci žiaci a študenti bez ohľadu na to, či je vyučovanie na konkrétnej škole obnovené v plnom alebo čiastočnom rozsahu,“ informuje rezort.

Bezplatné cestovanie bude teda obnové v celom rozsahu ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie. „Som rád, že ministerstvo zareagovalo na otvorenie škôl a vrátilo späť žiakom a študentom bezplatnú prepravu,“ povedal Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSK. „Verím, že sa bude epidemiologická situácia už len zlepšovať a postupne budeme môcť obnoviť aj medzinárodnú dopravu,“ dodal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Ministerstvo už na poslednom rokovaní Ústredného krízového štábu SR predložilo návrh na spustenie niektorých medzinárodných liniek železničnej dopravy, no schválený nebol.

Pripravený je aj návrh na opätovné vykonávania letov v rámci obchodnej leteckej dopravy s určitými obmedzeniami, s termínom od 29. 5. 2020. Najprv pôjde o nepravidelnú leteckú dopravu lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich. „V tomto prípade by malo ísť o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a tieto lety by bolo možné spustiť medzi územím Slovenskej republiky a územím Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska,“ plánuje ministerstvo. Posledné slovo však bude mať opäť krízový štáb.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password