Víťazný návrh kina Palace

Do 3. septembra mali záujemcovia možnosť podávať svoje návrhy na obnovu kina. Do súťaže sa zapojilo 36 účastníkov, mesto pozná víťaza.

Architektonickú súťaž na rekonštrukciu kina Palace vyhlásilo mesto Nitra v júni tohto roku. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie niekdajšieho kina, ktoré bolo postavené v rokoch 1925 – 1926.

„Projekt na rekonštrukciu kina Palace pred pár rokmi existoval, prepadlo mu však stavebné povolenie. „Stáli sme pred dilemou, či ísť do obnovovacieho procesu šesť rokov starého projektu, ktorý nemal takmer žiadnu architektonickú hodnotu. Nakoniec sme ale vynaložili snahu, aby sme presadili súťaž, pretože sme videli potenciál, ako priniesť do zákazky určitú kvalitu a dať príležitosť aj renomovaným architektom,“ vyjadril sa poslanec za Staré mesto Erik Král.

K vyhlásenej architektonickej súťaži zasadla 10. septembra odborná porota, ktorá hodnotila návrhy 36 účastníkov. Zložená bola z renomovaných architektov, odborníkov na dielo architekta Weinwurma a pamiatkovú obnovu, ako aj z prizvaných expertov z oblasti scénografie, prevádzky kultúrnych zariadení a pracovníkov Krajského pamiatkového úradu.

Porota sa zhodla na víťaznom návrhu, ktorého autor vstúpi s mestom Nitra ako zadávateľom súťaže do priameho rokovacieho konania. Cieľom bude dopracovanie architektonickej štúdie a vypracovanie projektovej dokumentácie.

V podmienkach súťaže bola jednoznačne stanovená primárna funkcia objektu – kultúrne a kreatívne centrum, moderná multifunkčná sála pre scénické umenie a hudbu s možnosťou premietania.

Prvé tri miesta predstavujú tieto návrhy:

1. miesto – návrh č. 22 Livinark sro

Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, WC a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

zdroj: www.nitra.sk

2. miesto – návrh č. 1 Ing.arch. Martin Simonides

Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

zdroj: www.nitra.sk

3. miesto – návrh č. 15 A B.K.P.Š., spol. s ro

Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.

zdroj: www.nitra.sk

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password