Viete, kde žije v jednom dvore 71 obyvateľov? Choďte sa pozrieť do mestskej časti Krškany

Obyvateľom došla trpezlivosť. Pálčivých problémov je viac. Riešiť ich chcú petíciou.

„Dňa 27.5.2019 bola zaevidovaná petícia pod názvom Petícia za vyriešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Horné a Dolné Krškany, ktorou 1058 obyvateľov tejto mestskej časti vyjadrilo svoj názor a podpísalo sa na 37 petičných hárkoch,“ informovala Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Nitra.  Za obyvateľov Krškán vystúpila Jana Tóthová a upozornila na neustále sa zhoršujúcu situáciu a podmienky života v mestskej časti Horné a Dolné Krškany. Problémy sa delia do dvoch hlavných kategórií. Jednou z nich je dopravná situácia v mestskej časti. „Novozámocká ulica je jednou z najvyťaženejších ulíc mesta, denne sa na nej tvoria kolóny, nakoľko sa jedná o hlavný ťah na Nové Zámky a Komárno, čo zapríčiňuje vysoký počet tranzitných vozidiel,“ hovorí Jana Tóthová. Na preložku cesty I/64 bolo vypracovaných už viacero návrhov, dodnes sa však k žiadnemu riešeniu nepristúpilo.

Druhým, no nie menej závažným problémom, je narastajúci počet neprispôsobivých občanov, nekontrolovaný príliv zahraničných pracovníkov a s tým spojená zvýšená kriminalita a drogová činnosť. Najneúnosnejšia situácia je podľa obyvateľov na Roľníckej  a Dvorčianskej ulici. „Na Roľníckej ulici pod číslom 61 žije v jednom dvore 71 neprispôsobivých občanov,“ dodáva Jana Tóthová. Ako príklad negatívneho ovplyvnenia podmienok spolunažívania  uvádza uzatvorenie jedinej prevádzky potravín v Dolných Krškanoch po dobu vyše jedného mesiaca. Dôvodom mali byť neustále krádeže a fyzické napádanie zamestnancov predajne.

„Som rád, že sa poukazuje na tieto skutočnosti. Máme problém so sociálne slabšími, nedávame im totiž možnosť zaradiť sa do života, skôr im vytvárame podmienky,“ zhodnotil situáciu Miroslav Gut, poslanec za mestskú časť Krškany. Tvrdšie slová adresoval poslanec za mestskú časť Dražovce, Pavel Varga. A to nielen petičnému výboru, ale aj celému poslaneckému zoskupeniu. „My všetci Slováci sme si za toto zodpovední. Tlačíme pred sebou veľkú guľu, ktorá nás raz zavalí. Uvedomme si jednu vec. Prestaňme ubližovať Rómom! Odnaučili sme ich učiť sa, odnaučili sme ich robiť! Oni nemajú žiadne povinnosti, majú iba práva! Hovoríme v tomto prípade naozaj o minorite? V Dražovciach je v školských laviciach 91% žiakov rómskeho pôvodu. Toto nie je segregácia? To nie je utláčanie našich bielych detí?“

Obyvatelia petíciou ďalej žiadajú zvýšenie preventívnych aktivít v oblasti drogovej závislosti a kriminality v dotknutej mestskej časti, o dôsledné dodržiavanie pravidiel pri prihlasovaní osôb k trvalému pobytu. Apelujú na Mesto Nitra, aby dopravný problém v Krškanoch neignorovali, aby aktívne vyvíjali tlak na vládu SR pre bezodkladné začatie výstavby dlho plánovanej novej cesty. Vzhľadom na nízky počet žiakov a neefektívny systém výučby na Základnej škole na Novozámockej ulici, žiadajú obyvatelia o prehodnotenie zrušenia školy a zriadenia domova sociálnych služieb. „Areál spĺňa všetky požiadavky z hľadiska infraštruktúry, nakoľko je v dosahu kompletná občianska vybavenosť. Budova je umiestnená v rozľahlom parku, s ideálnym priestorom pre oddych starých ľudí,“ dodáva na záver Jana Tóthová, obyvateľka a členka petičného výboru.

Miriam Poláková

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password